Nieuws

OP ZOEK NAAR CADEAUTJES VOOR KINDEREN DIE HET MINDER GOED HEBBEN!
vr 13 november '20

Een initiatief van de Catechesewerking Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek

Binnenkort is Sint-Niklaas weer in het land en komen de feestdagen eraan; traditiegetrouw horen hier ook cadeautjes bij. Vele kinderen hebben misschien ook in de voorbije periode al wat cadeautjes gekregen. Door al deze overvloed vinden zij en hun ouders waarschijnlijk wel dat zij één (of meerdere) kleinere stuk(ken) van hun oudere speelgoed kunnen missen, er zijn zeker stukjes speelgoed die niet meer gebruikt worden. Een ideale gelegenheid om dit weg te schenken aan minder bedeelde gezinnen.

Het speelgoed dat de kinderen zelf graag cadeau willen doen aan andere kinderen, kunnen ze mooi inpakken en aan ons bezorgen. Er is de mogelijkheid om het onder coronaveilige omstandigheden af te komen geven aan de ingang van de (Sint-Niklaas-)kerk van Glabbeek op zaterdag 21 november 2020 tussen 10.30 en 12 uur.
Wij zamelen de pakjes in ten voordele van “Bezorgd om Mensen” van zuster Paula Jamers in Tienen. Het doel van B.O.M. is steun geven aan kansarmen uit de regio, zonder onderscheid.
Meer info over de werking van B.O.M. op www.bezorgdommensen.be

Enkele tips:

  • Géén groot stuk speelgoed (mensen die het financieel niet breed hebben, hebben geen groot huis). Als het leesboekjes en puzzels zijn, bij voorkeur onbeschadigde exemplaren;
  • Pak het cadeautje in alsjeblieft en schrijf op het inpakpapier wat erin zit en voor welke “groep” het bestemd is: bvb. “jongen 5 jaar” of “meisje 12 jaar”.

Alvast hartelijk dank!

KAPEL HEINKENSBERG BLIJFT OPEN
do 12 november '20

Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten, staat klaar om je met open armen te ontvangen.

De bekende kapel van de Heinkensberg (Heinkensbergstraat, 3384 Attenrode-Wever) is ook tijdens deze corona-crisis open gedurende de dag. Je kan er terecht voor persoonlijk gebed & bezinning en om een kaarsje te branden.

Een bezinningstekst uit de openluchtviering aan de kapel van 15 augustus 2019:
Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.

Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal,
laat ons niet alleen.
Amen.

Het Weesgegroet:
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND
wo 11 november '20

Oorlog en geweld. Geraken we er ooit van verlost? Meer dan 100 jaar geleden, in 1914, brak in onze streken een oorlog uit. Het zou niet de laatste keer zijn! Hoewel we op 11 november vooral de miljoenen gesneuvelden en de pijn en het leed van de gewonden uit de Eerste Wereldoorlog herdenken ligt het leed uit die Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen niet ver uit onze gedachten.

Bidden we om nieuwe kracht en vrede zoals ons door Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden getoond werd. Hij had er zijn leven voor over. Ook vandaag wordt de wereld uitgedaagd tot een grotere liefde. Vrede wordt niet opgebouwd door onverschilligheid, wrok, haat of geweld. Alleen de liefde bouwt op.

Gebed van Paus Franciscus in zijn nieuwe encycliek “Fratelli tutti” (“Allen Broeders”)
Heer en Vader van de mensheid,
die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,
schenk onze harten een geest van broederlijkheid.
Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting
van dialoog, van gerechtigheid en van vrede.
Stimuleer ons om een gezondere samenleving en
een meer waardige wereld op te bouwen,
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.
Dat ons hart zich mag openen
voor alle volkeren en alle naties van deze aarde,
om het goede en de schoonheid te herkennen
die U in elk van hen hebt uitgezaaid
om banden van eenheid te smeden,
van gemeenschappelijke projecten,
van gedeelde hoop.
Amen.

GLABBEEKSE KLOKKEN LUIDEN VOOR WAPENSTILSTAND WO I EN II OP 11/11 OM 11 UUR
di 10 november '20

De zes Glabbeekse kerken (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) nemen deel aan het initiatief om op woensdag 11 november 2020 om 11 uur de kerkklokken te luiden ter gelegenheid van wapenstilstand van Wereldoorlog I en II.

GLABBEEKSE PAROCHIES NU OOK OP INSTAGRAM
ma 09 november '20

42227729_1844203335687485_271234756769742848_n

In februari 2014 startten de zes Glabbeekse parochies een eigen facebookpagina. Ondertussen zijn we 6 jaar later en telt deze facebookpagina meer dan 850 volgers. Een duidelijk bewijs dat de artikels en foto’s die gepost worden in de smaak vallen.

Ondertussen is Instagram een populair sociaal medium geworden, voor sommige leeftijdscategorieën zelfs het meest populaire. Sinds enige tijd zijn ook de Glabbeekse geloofsgemeenschappen te vinden op Instagram: volg ons dus op www.instagram.com/kerkparochiesglabbeek .

NIEUW LOGO SCHITTERT OP VOORGEVEL PASTORIE GLABBEEK
zo 08 november '20

Op zondag 18 oktober ’20 werd het nieuwe logo van de pastorale zone Sint-Franciscus, de eengemaakte parochie voor Groot-Glabbeek, onthuld! Het is een fris en jong logo geworden met een krachtige én uitdagende opdrachtverklaring:

“Wij willen, naar het voorbeeld van Franciscus,
gedragen door God en door een hartelijke gemeenschap,
het evangelie beleven en doorgeven.”

Het was dan ook niet meer dan logisch om dit logo aan te brengen op de gevel van de eeuwenoude pastorie van Glabbeek. Op deze manier krijgt het een voorname plaats in het centrum van ons dorp en bij de pastorie, die het kloppend hart is van onze pastorale werking.
Op zaterdag 7 november ’20 werd de uitvergrote versie van ons nagelnieuwe logo op de voorgevel aangebracht door enkele enthousiaste vrijwilligers. Dankjewel voor het mooie werk!

EUCHARISTIE VIEREN IN TIJDEN VAN CORONA
zo 08 november '20

Nu we als gelovigen voorlopig niet kunnen samenkomen in een kerk om eucharistie te vieren, is er gelukkig tv, radio of internet dat ons de mogelijkheid geeft een viering te volgen.
In verschillende kerken in onze streek zullen priesters de eucharistieviering online uitzenden:

BORDEN GODS WOORD-AFFICHENETWERK IN GLABBEEK VERVANGEN
za 07 november '20

Het Gods Woord-affichenetwerk ontstond in het verleden met als doel christelijke organisaties de kans te bieden hun boodschap breed te verspreiden in heel Vlaanderen. Het behelst een ca. 400-tal afficheborden bevestigd aan kerkmuren, katholieke scholen, pastorieën, …. . De toekomst van het netwerk stond reeds enige tijd onder druk door het dalend aantal campagnes en stijgende productiekosten.
Onlangs werd het beheer en de exploitatie van het Gods Woord-affichenetwerk door vzw Studiecentrum KERK & MEDIA in concessie gegeven aan de vzw Live N More. Belangrijk is dat het netwerk exclusief voorbehouden blijft voor non-profit campagnes, in de eerste plaats van organisaties uit de christelijke zuil en daarnaast met een nieuwe uitbreiding naar de non-profit organisaties uit de cultuur- en toerismesector.

In de Glabbeekse parochies zijn er een drietal borden van het Gods Woord-affichenetwerk, die onlangs vervangen werden: aan de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek, op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen en aan de Sint-Catharinakerk in Zuurbemde. Dankzij de vernieuwing van deze borden, krijg het Gods Woord-affichenetwerk ook in Glabbeek een nieuwe start!

VERBONDENHEID IN CORONATIJDEN
vr 06 november '20

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben. “Blijf verbonden” is niet toevallig het jaarthema van KERK&leven. Het is een warme oproep aan iedereen om, vooral nu onze vrijheid beperkt is, elkaar niet los te laten. Met het parochieblad werken we met z’n allen week na week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie is nog nooit zo belangrijk geweest.

Elke week schrijven onze plaatselijke correspondenten over wat mensen drijft en bekommert. Met een verslag en een foto van een activiteit in KERK&leven wordt iedereen op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in onze parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Daarbij brengt KERK&leven nieuws uit ons bisdom en uit de wereld.

U kan een jaarabonnement nemen door overschrijving van 40 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2021 parochieblad”.

NIEUWE ABONNEES
Ben je een nieuwe abonnee (=geen abonnee in 2020), dan hebben we voor jou een welkomstgeschenk: je krijgt het van ons -tot het einde van dit jaar- in de bus. M.a.w. wij schenken je het blad zo’n twee maanden volledig gratis.

GEBEDSWAKES ALLERHEILIGEN
do 05 november '20

Traditiegetrouw werden in de gebedsvieringen van Allerheiligen de vrouwen en mannen herdacht die sinds Allerheiligen ‘19 hun uitvaart kregen in onze parochiegemeenschappen. De ruimtes rond de altaren werden sfeervol ingericht.

Pagina's