Nieuws uit de parochie

HERAANLEG PAD PASTORIE GLABBEEK
zo 21 juni '20

Het toegangspad naar de voordeur van de pastorie (anno 1787) van Glabbeek had de laatste jaren erg te lijden onder verzakkingen. Daarom besliste de kerkfabriek onlangs om ook nu weer zelf de handen uit de mouwen te steken en het pad opnieuw aan te leggen. Op zaterdag 6 en 20 juni kwamen enkele handige harry’s (en henriette’s) samen om te klinkeren en dit onder de kundige leiding van Joris Cerulis. Het resultaat mag er zijn en vanaf nu kunnen de vele vrijwilligers en kinderen (catechese), die wekelijks passeren op de pastorie, veilig en wel hun samenkomst bereiken.

De voorbije jaren werd er trouwens heel wat geld, maar vooral enorm veel inzet van enthousiaste vrijwilligers geïnvesteerd in één van de mooiste kerkelijke gebouwen van onze gemeente. Dankjewel, lieve mensen, voor jullie aanstekelijke inzet!

Wist je dat…. de pastorie sinds kort over een eigen facebookpagina beschikt: www.facebook.com/pastorieglabbeek

OPKNAPBEURT VOOR KERKDEUR BUNSBEEK
vr 19 juni '20

De grote kerkdeur van de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek kreeg onlangs een broodnodige opknapbeurt. Door de jarenlange blootstelling aan weer en wind was de deur in slechte staat. De conservatie omvat het vernieuwen van alle eiken planken op de oude infrastructuur, waarna deze zal worden ingeölied.
Omdat de deur zich bevindt in de beschermde toren van de kerk kwam deze conservatie in aanmerking voor de standaardpremie onderhoud van de Vlaamse Overheid. De Kerkfabriek Sint-Quirinus diende daartoe vorig jaar een dossier in bij het agentschap Onroerend Erfgoed en dit laatste keurde vrij snel de subsidie goed. Hierdoor wordt meer dan de helft van de kosten gedragen door de Vlaamse Overheid.
Het resultaat zal er dan ook zijn. De oude deur krijgt een tweede leven en zal in hoge mate het zicht op de middeleeuwse toren verfraaien.

Nadat de voorbije jaren het interieur van de kerk met inbegrip van alle belangrijke kunstwerken werd aangepakt, kijken we nu verder uit naar de noodzakelijke restauratie van de beschermde architectuur van de Sint-Quirinuskerk, met name de toren, het koor en de eveneens beschermde kerkhofmuur.

OVERLIJDEN YVONNE NIJS – ATTENRODE
vr 19 juni '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 17 juni ’20 overleed Yvonne Nijs. We nemen in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Antoniuskerk van Attenrode.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Yvonne?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/17-06-2020/yvonne-julia-nijs

FERM GLABBEEK OPENT TROOSTPLEK IN ZUURBEMDE
do 18 juni '20

Ferm (het vroegere KVLV) lanceerde onlangs het project “PlantTroost”. Een breed aanbod rond troost met een belangrijke rol voor lokale troostplekken. PlantTroost is een concreet antwoord van een socioculturele beweging op signalen vanuit de samenleving en van experten. Dirk De Wachter, Manu Keirse, nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal, CAW, VVSG en de Vlaamse minister van Welzijn steunen dit initiatief.

In Zuurbemde (Glabbeek) wordt zondag 21 juni ’20 om 15 uur één van de eerste troostplekken geopend. Een sfeervolle plek in het groen te midden van velden waar mensen, nu én lang na corona, samen troost kunnen vinden maar ook rust te midden van alle drukte.

De troostplek bestaat uit een vast paneel en een aanplanting met bloembollen. Die bloembollen staan symbool voor veerkracht & hoop.

De Troostplek is gelegen in de Delle en is te bereiken via de kasseiweg naast Zuurbemde 42 (3380 Glabbeek), dan de eerste afslag rechts nemen en volgen tot aan de vijf eikenbomen.
GPS-coördinaten: breedtegraad: 50.87645 – lengtegraad: 4.968823

Van harte welkom zondag!

TERUG SAMEN VIEREN SINDS ZONDAG
wo 17 juni '20

Sinds zondag 14 juni ’20 mogen er terug vieringen doorgaan in onze kerken, zo ook in de Onze-Lieve-Vrouw van Kapellen. Jeugdpastor Toni van de Pastorale Regio Tienen trok de boer op en polste naar reacties hierover. En wat blijkt: vele gelovigen zijn uitermate blij om, na drie maanden lockdown, terug te mogen gaan naar de kerk om eucharistie te vieren met hun geloofsgemeenschap. Zo ook coördinator Gert Janssens van de Pastorale Zone Glabbeek.

Kijk je mee naar het filmpje op https://youtu.be/DnDK8QWkSZQ ?

Geloofsoverdracht stilgevallen?
di 16 juni '20

Zondag 14 juni 2020, Elfde zondag door het jaar (jaar A)

Jezus zegt in het evangelie van vandaag: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig”. Als wij ervan uitgaan dat zijn woorden universeel van kracht zijn zowel in ruimte als in tijd, nemen wij aan dat ze ook voor ons vandaag bestemd zijn. Dat Hij ook tot ons vandaag zegt: trek eropuit, verkondig, win de mensen voor het geloof. Er is nood aan. Mensen wachten op u.
Nood aan? Die indruk hebben wij in ieder geval niet als we nuchter om ons heen kijken: overal onverschilligheid voor religieuze zaken, aversie tegen alles wat met te Kerk te maken heeft. Overal materialisme, overal de cultus van het geld. En terwijl in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën de onwetendheid over godsdienstige zaken hand over hand toeneemt, lijkt er weinig goesting te bestaan om die leemte aan te vullen. Zelfs de interesse voor de groezelige schemerzone waarin sekten, waarzeggers en spiritisten opereren, een interesse die meestal toeneemt telkens wanneer de belangstelling voor het traditioneel geloof afneemt, ook die interesse lijkt eerder marginaal te zijn geworden.

En toch. . .
Blijkbaar is er in onze samenleving bijna alleen nog plaats voor materialisme, voor geld en voor carrière. En wie zich met andere dingen bezighoudt is, in het beste geval een softie, een leuke jongen misschien of een aardige meid. Maar ze horen er toch niet helemaal bij.
Zo lijkt het in ieder geval op het eerste gezicht. Maar ook hier is niets wat het lijkt. Een vriend van mij vertelde mij onlangs iets heel bijzonders.
Zijn zoon, een jonge gast die ook gelovig christen is, was op de wei van Rock Werchter vlak voor zijn tentje in gesprek geraakt met enkele van zijn kameraden over het geloof, over wat geloof voor hem betekent.
En, heel wonderlijk, naarmate de tijd vorderde, waren er steeds meer voorbijgangers die stopten, en zich neerzetten, vragen stelden of gewoon luisterden. Het gebeurde allemaal heel spontaan en blijkbaar voelde niemand de behoefte om op welke manier dan ook de magie van dit wonderlijk gebeuren te doorbreken.

Grote rol
Er is dus wel degelijk interesse bij jongeren en bij mensen in het algemeen, van wie wij misschien veel te vlug denken dat geloof hun kouwe kleren niet raakt. Uit bovenstaand verhaal kunnen we ook een aantal elementen opmaken die belangrijk zijn voor een goed gesprek over geloof. Het is duidelijk dat de sfeer, de omgeving, het juiste moment een grote rol spelen. Die zaken hebben wij grotendeels niet zelf in de hand. Plots zijn ze er en dan klikt het. En soms doen we ons uiterste best om de dingen goed voor te bereiden, maar het heeft blijkbaar weinig of geen effect en er gebeurt helemaal niets. Dat is dan jammer, maar je kan dan alleen maar proberen nog meer je best te doen, goed beseffend dat dát het enige is wat je kan doen. Je hebt niet alles in de hand.
Geloofwaardig
Duidelijk is ook dat diegene die het geloof wil overbrengen absoluut geloofwaardig moet zijn. Hij moet m.a.w. zelf helemaal vol zijn van wat hij vertelt.
Mensen (ook kinderen!) hebben een feilloos aanvoelen voor die dingen. Als een leerkracht godsdienst geeft maar die godsdienst zelf niet pratikeert, wéten kinderen dat, ook als niemand hen daarover inlicht.
Ook ouders die hun kinderen bijvoorbeeld naar een pensionaat sturen voor een “degelijke christelijke opvoeding” of hun kinderen verplichten naar de mis te gaan terwijl ze zelf weinig interesse tonen voor het geloof, zullen op gebied van geloofsoverdracht weinig succes boeken. Integendeel, de kinderen gaan er zich tegen afzetten.

Stilgevallen
En zo komen we bij een van de grootste problemen van de Kerk in onze huidige maatschappij: het sputteren en zelfs geheel stilvallen van de geloofsoverdracht tussen de verschillende generaties.
De traditionele kanalen die vroeger het geloof doorgaven zijn stilgevallen.
Priesters zijn er bijna niet meer. De jeugdbewegingen hebben bewust afstand genomen van het geloof omdat ze vonden dat ze moesten openstaan voor iedereen. En zo goed als alle katholieke verenigingen zijn hen daarin gevolgd.
Maar ook voor de katholieke scholen is het doorgeven van het geloof niet langer een prioriteit. En ook vele ouders voelen zich niet langer geroepen om “zich daarmee bezig te houden”, wegens te veel werk. Komt daar nog bij dat bij vele ouders die hoog opgeleid zijn de kennis van het geloof niet mee geëvolueerd is. Hun visie op God en geloof is soms even primitief en oubollig als die van veel atheïsten. En ze voelen zich gegeneerd om dat geloof door te geven aan hun kinderen.

Mobilisatie
M.a.w.: niet alleen de oogst maar ook de nood is groot. Wij moeten daarom alle gelovigen mobiliseren. Niet minder dan dat.
Het doorgeven van het geloof is vandaag meer dan ooit de taak van alle gelovigen. Als wij in West-Europa de ondergang van het christelijk geloof willen tegengaan, moeten wij resoluut kiezen voor iets dat bekend werd uit de Franse geschiedenis: de “levée en masse”, het mobiliseren van iedere gelovige.
Wij zijn geen sansculotten, wij beogen geen politieke macht.
Maar het wordt de hoogste tijd dat wij ons “hertrekken”. Wij allemaal, ieder van ons.
Er is werk aan de winkel.

GELUKKIGE VADERDAG!
zo 14 juni '20

Bidden wij voor onze vaders en grootvaders,
dat zij hun kinderen en kleinkinderen omringen
met liefde en genegenheid
en hen laten opgroeien tot verdraagzame mensen.
Dat zij hun taak met geduld blijven uitoefenen
en binnen hun gezin een sfeer scheppen
van eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Voor die vaders en grootvaders
van wie wij misschien te vroeg afscheid moesten nemen,
dat wij met hen verbonden blijven
in geloof, hoop en liefde.
Goede God, Gij gaat ons voor
als een veilige gids op de weg van dit leven.
Blijf onze vaders en grootvaders nabij
als een licht in het donker
alle dagen van hun leven,
door Christus onze Heer.
Amen.

KERK KAPELLEN IS CORONAKLAAR!
do 11 juni '20

Vanaf zondag (14/06) 9.30 uur kunnen de vieringen in de kerk van Kapellen hernemen, weliswaar onder strikte voorwaarden. Pijlen, linten, affiches, ontsmettingsgel, … werden onlangs door onze vrijwilligers geplaatst om alles zo veilig mogelijk te maken, zodat we de woorden van pastoor Luc alle eer konden aandoen: “Voor ons is het een absolute must dat tijdens de eucharistievieringen de kerk de veiligste en gezondste plaats is in heel het dorp.”
Nog even acht gouden basisregels op een rijtje… Trouwens, de komende zondagen zal er een team van vier “hostessen” en “stewards” klaar staan om u bij te staan.

EXTRA HULP NODIG TIJDENS DE EXAMENPERIODE?
di 09 juni '20

Kapel Heinkensberg élke dag open…

foto (1) -aangepast.JPGMenig scholier, student, ouder en grootouder steken dezer dagen een kaarsje aan en spreken daarbij vaak ook een gebedje uit voor de goede afloop van de toetsen- of examenperiode.

In de prachtige kapel van de Heinkensberg (Heinkensbergstraat in 3384 Wever) is dat niet anders: in deze periode branden traditioneel opvallend veel kaarsjes en noveenkaarsen voor het eeuwenoude Mariabeeld.
Sinds kort ligt er ook een bundel waar je tijdens de maand juni een bemoedigend woord voor (mede-)studenten en leerlingen kan opschrijven. Ook je eigen onzekerheden, zorgen en twijfels kan je er in kwijt. Of een gebed…

Heb je even tijd of maak je graag wat tijd vrij in deze drukke examenperiode, kom dan zeker even op bezoek bij Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg voor een babbel, voor wat stilte en rust, voor het aansteken van een kaarsje, … .

Maria verwacht je.

Veel geloof, hoop en liefde, veel inspiratie, geestkracht, raad en sterkte in deze examentijd!

COMMUNICANTJES BIDDEN -SAMEN- HET ONZE VADER
zo 07 juni '20

De voorbije weken zouden duizenden communicantjes uit ons land (en de rest van de wereld) voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Door de coronacrisis werden alle Eerste Communievieringen uitgesteld naar het najaar.

We vroegen aan de meisjes en jongens van de catechesegroepen van Kapellen en Glabbeek om het Onze Vader thuis te leren bidden. De ouders stuurden ons dit filmpje graag door en wij monteerden het tot één gebed.

Kijken én bidden jullie mee?
Of beter nog…. bid al eens samen met je (klein-)kinderen!

Filmpje Glabbeek: https://youtu.be/aYHcyxLw8Y8
Filmpje Kapellen: https://youtu.be/hS_W033LTC4

Pagina's