Nieuws uit de parochie

OVERLIJDEN JULIEN VANDEPUT – KAPELLEN
do 28 mei '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 mei ’20 overleed Julien Vandeput. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Julien?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-05-2020/julien-vandeput .

KAMPPLAATSEN GEZOCHT
wo 27 mei '20

Help jij kinderen en jongeren mee uit de nood? Door de coronamaatregelen moeten veel jeugdbewegingen op zoek naar een nieuwe kamplocatie in België. Heb jij plaats om tenten op te slaan? Registreer je hier www.soszomerkamp.be

Broodnodige bezinning
wo 27 mei '20

Zondag 24 mei 2020, Zevende zondag van Pasen (jaar A)

Opvallend veel mensen vertellen mij dat ze Pasen heel erg gemist hebben. Ze bedoelen dan de liturgische diensten die dit jaar niet konden doorgaan. Hetzelfde geldt voor de zondagsvieringen die tot nader order opgeschort zijn.
Mensen zeggen mij dat ze de zondagse bijeenkomsten echt missen.
En dat is positief. De ervaring van gemis wijst op leegte en verdriet én op verlangend uitkijken naar het opheffen ervan.
Wij mogen die gevoelens niet wegdrukken door de mensen gewoon te verwijzen naar de missen die her en der aangeboden worden via livestream, YouTube enz. (Kijk eens hoe modern wij zijn.) Een Mis is geen kijkstuk, geen (klerikale) vertoning. Voor mensen die wegens ouderdom of ziekte niet fysiek in de kerk aanwezig kunnen zijn, is er genoeg aanbod op tv. Maar voor al de anderen blijft gelden dat de Eucharistieviering wezenlijk een bijeenkomst is van de gelovige gemeenschap die samenkomt, niet rond de priester maar rond de Heer.
Om zijn lijden en dood te herdenken. En om zijn verrijzenis en zijn blijvende aanwezigheid onder ons te vieren. Beter is het te wachten tot na Corona om dan met een feestelijke viering het einde van de ellende te vieren, dan nu de mensen eigenlijk met een kluitje in het riet te sturen.

Geduld
Hetzelfde geldt voor het ongeduld dat bij sommige gelovigen blijkbaar de overhand begint te halen. Ze dringen er steeds meer op aan dat we—met in-achtnemen van de voorschriften—toch terug vieringen in de kerk zouden organiseren.
Maar zie je ons daar al zitten, stijf op onze hoede, op 1,5 meter afstand van elkaar en met een doekje voor onze mond. Het enige wat dan nog ontbreekt is een helm en een gasmasker. Dan zitten we helemaal aan de IJzer in plaats van in een zondagskerk.
Neen, laten we ook dit facet van de crisis gewoon uitzieken.
En laten wij bewust het gemis en de verwachting koesteren.
Om toe te leven naar een feestelijke “heropeningsmis” in een echte paasstemming met alles erop en eraan (uitdeling van palm die op palmzondag gewijd werd, paaseierenworp voor de kinderen, groot koor enz.).
Laat ons met z’n allen daar naartoe leven.

Armoede
Zelf heb ik van meet af aan resoluut geweigerd om “mijn” Mis op de dragen vóór een camera. Niet omdat ik zo bewonderenswaardig nederig ben, want dat ben ik niet. Maar omdat ik niet wil meewerken aan het verder uithollen van de liturgie.
Liturgie heeft maar één doel en dat is: de verzamelde gelovigen helpen om contact te leggen met God. Momenteel ken ik maar 1 mens die daarin slaagt vóór een camera en dat is paus Franciscus. Een man die door zijn ongeëvenaard sterke persoonlijkheid, staande voor God, een doorgeefluik wordt voor God. Een man die als geen ander de liefde, de nederigheid en de barmhartigheid van Christus uitstraalt en door kan geven, ook voor een camera. Maar wij hebben zo’n mensen momenteel niet.
Ook dat is, mede door het coronavirus, pijnlijk duidelijk geworden.
Tientallen jaren lang hebben wij ons in Vlaanderen en in heel West-Europa weggestopt achter Rome. Alles wat achteruitging, niet van de grond kwam of mislukte werd toegeschreven aan het starre conservatisme en de onwrikbaarheid van “het instituut”, van Rome en van de paus.
Nu wij echter een paus hebben die op elk gebied voorop loopt en die ook bewonderd wordt door een groeiend aantal andersgelovigen en atheïsten, nu staan wij in de West-Europese Kerk serieus voor aap.
Overal in de wereld waar de Kerk zich op de eerste plaats bezighoudt met haar kernopdracht, de verkondiging en “beleving” van Jezus Christus, maakt zij een sterke bloei door.
Maar overal waar het christelijk geloof verpieterd is tot een morele code, is de Kerk stervende.

De kern
Want dat je moet goed zijn voor een ander, niet mag pesten op school en steun moet geven aan het goede doel, dat verkondigt tegenwoordig iedereen. Dat is christelijk erfgoed dat zo sterk verankerd is in ons corpus, dat zelfs een geseculariseerde maatschappij dat verder blijft propageren en doorgeven. Daarvoor hebben de mensen de Kerk niet langer nodig.
Christenen moeten daarom terug getuigenis afleggen over de grond, het waarom van hun morele houding. Het terug meer hebben over wie het is die ons daartoe oproept en ons steunt om zo te leven. Ze moeten het terug meer hebben over God. Over wat Hij betekenen kan in je leven.
Wij zijn zo langzamerhand een godsdienst-zonder-God geworden.
Wij spreken graag over hoe moeilijk het voor ons is om te verkondigen in een geseculariseerde maatschappij. Maar de Kerk bij ons is zelf geseculariseerd.
Wij hebben het over onze maatschappij, die terug moet geëvangeliseerd worden. Maar het zijn op de 1ste plaats wijzelf, de christenen in het Westen, die terug geëvangeliseerd moeten worden.
Ik ben helemaal niet pessimistisch. De Kerk heeft in haar lange geschiedenis al vaker afwijkende wegen moeten verlaten.
Maar het moet niet te lang meer duren. Onze tijd is bijna om en onze kerken bijna leeg.

DOE EEN ABONNEMENT PAROCHIEBLAD GLABBEEK CADO!
ma 25 mei '20

Week na week lees je in KERK & Leven hoe gewone mensen wonderbaarlijke dingen doen. Vaak gedreven door hun geloof, soms door andere idealen. Verhalen uit de Kerk, maar net zo goed uit het middenveld, het onderwijs, de cultuur- of welzijnssector, of uit andere kamers uit dat grote huis dat leven heet.

KERK & leven is een blad als geen ander:

  • het kan rekenen op een breed netwerk van plaatselijke medewerkers uit onze gemeente
  • het informeert met tekst en foto’s over wat er in jouw parochie (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) en gemeente, in ons bisdom reilt en zeilt, aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld
  • dus, het bericht niet alleen over het kerkelijk leven, maar geeft ook nieuws over onze plaatselijke verenigingen

KERK & leven is bovendien verankerd in de rijke christelijke traditie en bied je wekelijks:

  • 20 pagina’s goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld
  • informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils
  • een frisse en aantrekkelijke opmaak

Met het parochieblad komen wij naar je toe, daar waar je woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten in jeugdbeweging of sportclub, aan de schoolpoort of in de kerk.

Je kan een abonnement tot eind 2020 schenken door overschrijving van 25 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2020 parochieblad + adres abonnee”.

Meer info: parochieblad@kerkglabbeek.be of via 0474/72 14 82 (tel+whatsapp)

NAAIEN VOOR DE GOEDE ZAAK
zo 24 mei '20

Het initiatief uit onze parochies voor het maken van mondmaskers kreeg deze week aandacht in alle edities van Kerk&Leven van ons bisdom…

NAAIEN VOOR DE GOEDE ZAAK
„Mijn dochter vroeg me als eerste mondmaskers te maken”, zegt Chris Nys uit het Vlaams-Brabantse Glabbeek. „Ze werkt bij een thuiszorgdienst en ik naaide voor haar en haar collega’s mondmaskers met restjes stof.” Haar eigen voorraadje schoot echter tekort toen ook haar schoonzoon om mondmaskers vroeg. „Toen bestelde ik stof om de hele familie te voorzien van maskers…

Het volledige artikel lees je op
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2021/artikel/naaien-voor-de-goede-zaak

MEIMAAND = MARIAMAAND
za 23 mei '20

Voor katholieke gelovigen is de Mariamaand een heel belangrijke maand. Verschillende medewerkers van de zes Glabbeekse parochies gingen in eigen buurt dan ook op bezoek bij Moeder Maria en deelden enthousiast hun #kapelfie (kapel-selfie) met ons.

Gedenk, o genadige maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot U met mijn gebed.
Wil het verhoren en aanbevelen bij U Zoon,
Jezus Christus onze Heer.

KRUISPROCESSIE 2020
vr 22 mei '20

De maandag, dinsdag en woensdag vóór Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (21 mei ’20) viert de Kerk de kruisdagen. FERM Glabbeek en Landelijke Gilde Glabbeek organiseren traditiegetrouw op de 2de kruisdag de jaarlijkse kruisprocessie.
Dit jaar kon deze uiteraard niet plaatsvinden omwille van de corona-pandemie. Gelukkig kunnen we rekenen op de pastorale ploeg van de Landelijke Gilde, die de kruisdagen tot in uw “kot” weet te brengen. Het vieringmoment, vind je op https://youtu.be/3KWDxHPts50. Tijdens dit moment, dat ongeveer een kwartier duurt, nodigen we je uit om te genieten van de prachtige dronebeelden en te luisteren naar de mooie teksten, maar vooral samen met ons verbonden te zijn met zo vele land- en tuinbouwers.

BEWONERS WZC DEN BOOMGAARD GENIETEN VAN OPTREDEN OP AFSTAND
wo 20 mei '20

Een mooi moment voor de bewoners en medewerkers van WZC Den Boomgaard in Glabbeek. Karin Vanstockstraeten, dirigente van het zangkoor van de zondagskerk van Kapellen, bracht op vrijdagnamiddag 8 mei ’20 onder een stralende zon bekende deuntjes om iedereen van het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken. Heel wat bewoners waagden zich naar buiten en genoten zichtbaar van de fijne muziek.

OVERLIJDEN JEAN SCHOENSETTERS – GLABBEEK
di 19 mei '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 17 mei ’20 overleed Jean Schoensetters. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Jean?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/17-05-2020/jean-schoensetters .

Pagina's