Anders bekeken

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

Rechtvaardigheid: het fundament

Zondag 20 september 2020, Vijfentwintigste zondag door het jaar (jaar A)

Ik heb ooit een man gekend, Frans, die in zijn jeugd voor priester studeerde.
Maar er was iets misgelopen in zijn hersenen, met blijvende schade tot gevolg.
In het bedrijf waar ik toen werkte verdiende Frans een karig boterhammetje met het opknappen van kleine klusjes. Tijdens de pauzes en na het werk praatte hij nog altijd graag over God en over zijn geloof.
Maar als je het ook maar even had over de liefde van God dan keek hij je strak aan en hij zei dan, met...

Vergeven: een christelijke plicht

Zondag 13 september 2020, Vierentwintigste zondag door het jaar (jaar A)

Vele jaren geleden was de Luikse PS-er André Cools één van de machtigste politici in ons land. Je kon in België bijna geen enkele beslissing meer nemen zonder hem daarin te kennen.
Van deze André Cools werd ooit de uitspraak genoteerd: “Moi, je ne pardonne jamais – Ik vergeef nooit”.
Het was een statement met een zeer hoog machogehalte. De boodschap was: voor mijn vrienden ga ik door een vuur. Maar als je mij dwars zit of zelfs verraadt, dan zal ik je vinden.
“Moi...

Leven gevende vergeving

Zondag 6 september 2020, Drieëntwintigste zondag door het jaar (jaar A)

Vergiffenis schenken, het kwaad dat mensen je hebben aangedaan vergeven, wordt algemeen gezien als een van de meest typisch christelijke houdingen die er zijn. Een van de moeilijkste ook.
Iemand van harte vergeven die je pijn heeft gedaan of vernederd of zwaar benadeeld, is inderdaad bijzonder moeilijk. Soms lijkt het zelfs bovenmenselijk, iets voor heiligen, iets wat de krachten van een gewone mens te boven gaat.
Bovendien, zelfs als je zou willen vergeven, kan je...

Tegenspraak

Zondag 30 augustus 2020, Tweeëntwintigste zondag door het jaar (jaar A)

In het eerste jaar middelbare school zat er een jongen uit Geetbets in mijn klas. En toen de pastoor aan zijn papa eens vroeg waarom zijn zoon niet meer naar de mis ging, antwoordde die: “Ja maar, meneer pastoor, mijn zoon is 12 jaar en gaat nu naar de normaalschool in Tienen, die is daar nu toch veel te geleerd voor geworden.”
Een wat extreem voorbeeld natuurlijk, maar dat was vroeger zo’n beetje de mentaliteit. Mensen die niet of niet meer geloofden, brachten dat nogal vlug in verband met hun...

Ontwrichtend individualisme

Zondag 23 augustus 2020, Eenentwintigste zondag door het jaar (jaar A)

Soms zeggen mensen mij na een preek: jij hebt me dunkt iets tegen genieten. En dan bekijken ze mij eens goed. En dan hoor je ze denken: dat zou je nochtans niet zeggen. En terecht natuurlijk.
Want als er één strekking is die zowat elk geloof af en toe teistert en waarvoor ik geen enkele sympathie koester, dan is dat wel: overdreven ascetisme.
Het op voorhand verketteren van alles wat leuk en aangenaam is.
Het je lichaam zelfs kwalijk nemen dat het honger en dorst heeft.
Ik vind...

Maria

Zaterdag 15 augustus 2020 – Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming (jaar A)

Ik heb nog de tijd meegemaakt dat men bewust afstand nam van het oude beeld van God als de almachtige Schepper van hemel en aarde. De vreeswekkend rechtvaardige Rechter ook, die ons aan het eind zal oordelen.
En die ons onverbiddelijk en voor altijd zal verwijzen naar de hemel of de hel.
Het was een beeld dat vooral angst inboezemde.
En eind jaren vijftig, begin jaren zestig moest dat archaïsche beeld steeds meer wijken voor een beeld dat veel dichter aansloot bij datgene wat Jezus...

Een nabije God

Zondag 9 augustus 2020, Negentiende zondag door het jaar (jaar A)

Zit u ook met dat gevoel dat de God uit het Oude Testament een eerder angstaanjagende God is, die de legers van Israël vergezelt, soms zelfs voor hen uitgaat om dood en verderf te zaaien onder hun vijanden?
Een theatrale God ook, die imponeert met donder en bliksem, en die toch wel heel erg verschilt van de voorstelling die wij dankzij Jezus van God gekregen hebben.

Zachte bries
Maar eigenlijk is dat verschil vaak alleen maar schijn. Het lijkt in het Oude Testament...

Bij de mensen zijn

Zondag 2 augustus 2020, Achttiende zondag door het jaar (jaar A)

Jezus is al een ganse dag, misschien zelfs al dagenlang met een grote groep mensen onderweg. Hij luistert naar hun problemen, bemoedigt hen, geneest hun kwalen en geeft hun onderricht. En de mensen hangen zodanig aan zijn lippen, dat zelfs bij het vallen van de avond van naar huis gaan geen sprake is.
En hoewel ze zonder twijfel honger beginnen te krijgen, maakt Jezus geen aanstalten om hen weg te sturen.
De apostelen echter, en dan op de eerste plaats waarschijnlijk Petrus, het heftige haantje,...

Kies verstandig, kies voor goed-zijn

Zondag 26 juli 2020, Zeventiende zondag door het jaar (jaar A)

De laatste weken hebben we het vaak gehad over gelukkig zijn, over het vinden van levensvervulling. Maar als ik mijn eigen teksten daarover nadien opnieuw lees, dan merk ik dat de verleiding altijd groot is om die zaken eerder negatief te benaderen, om vooral te benadrukken waar geluk en levensvervulling niet te vinden zijn.
En dat leidt natuurlijk regelrecht naar mijn persoonlijke dada en nog voor ik er erg in heb, sta ik hier van jetje te geven tegen de consumptiemaatschappij en de reclame, die ons...

Gods anders-zijn

Zondag 19 juli 2020, Zestiende zondag door het jaar (jaar A)

In de eerste lezing botsen we vandaag op een niet-alledaagse gedachte. Sprekend over God, zegt de schrijver: “Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij allen ook met zachtheid”.
Dit is in ieder geval niet een gedachte die spontaan in ons opkomt als we het hebben over heersers en machthebbers in het algemeen.
Duizenden jaren menselijke geschiedenis hebben ons geleerd dat je van dat soort mensen niet teveel rechtvaardigheid en zeker geen zachtheid moet...