Nieuws

WINNAARS WEDSTRIJDEN #GLABBEEKSCHAKELT
zo 25 oktober '20

Zondag 18 oktober ‘20 was de officiële start van de Pastorale Zone Franciscus. Om de nodige aandacht te trekken op dit gebeuren werd de voorbije weken #glabbeekschakelt op de Glabbekenaren losgelaten.
Er werden vier wandelingen op touw gezet waar de deelnemers zinnen moesten vormen en doormailen. Dit waren de correcte zinnen:

  • Attenrode-Wever: “Hoe wil jij meewerken aan een gastvrije en warme gemeenschap?”
  • Bunsbeek: “Voor wie ben jij de naaste?”
  • Glabbeek-Zuurbemde: “Wanneer en door wie voelde jij je echt gedragen?”
  • Kapellen: “Wie of wat haalt het beste in jou naar boven?”

Heel wat mensen deden de wandelingen en mailden ons de zinnen. Een onschuldige hand trok op maandag 19/10 de winnaars:

  • Hoofdprijs: boekenbon van 40 euro: Katrien Everaert
  • Bak Glabbeekse appelen: Elise Verbeken + Sigrid Vanden Bempt & Julie Segers + Joke Frijters + Randy Spiessens

Op verschillende plaatsen in Glabbeek werden de groene woorden (in tijdelijke milieuvriendelijke verf) #glabbeekschakelt aangebracht. Mensen mochten een selfie nemen en posten op facebook. Ook hier heel wat inzendingen. Hier werd de winnaar van de boekenbon t.w.v. 40 euro Emma Frooninckx.

Verschillende winnaars waren aanwezig op de corona-veilige prijsuitreiking op zaterdagavond 24 oktober.

Dank aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars!

IK WIL JOU DRAGEN, VASTHOUDEN EN NABIJ ZIJN. OP MIJ KAN JE REKENEN!
vr 23 oktober '20

Op zondag 18 oktober 2020 ging de nieuwe Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek van start. Aan het eind van de eucharistieviering in de kerk van Kapellen kregen de aanwezigen twee kaarsjes mee naar huis met daarop het nieuwe logo van de eengemaakte parochie en volgende boodschap: “We willen meer en meer een hartelijke gemeenschap worden, waar mensen elkaar vasthouden en nabij zijn, gedragen door God, naar het voorbeeld van Sint-Franciscus. Daarom deze twee kaarsjes: één kaarsje is voor jou. Mogen we vragen om het tweede kaarsje de komende dagen aan iemand uit je omgeving te schenken: je ouders, je dochter/zoon, je tante/oom, je vriend(in), je buur, … met de boodschap: ‘Ik wil jou dragen, vasthouden en nabij zijn. Op mij kan je rekenen.’ “

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
vr 23 oktober '20

We wensen alle jongeren vandaag een fijne Dag van de Jeugdbeweging!

MUZIEK & POËZIE OP HET KERKHOF
do 22 oktober '20

Op zondag 1 november 2020 wordt het kerkhof van Kapellen ondergedompeld in een sfeer van sereniteit dankzij bijzondere momenten van livemuziek en poëzie.

Vóór en na de eucharistieviering van 9.30 uur, meer bepaald vanaf 8.45 tot 9.25 uur en tot ongeveer een half uur na de viering, zal er op het kerkhof van Kapellen sfeermuziek gebracht worden door mensen vanuit onze parochiegemeenschap en daarbuiten.
Vóór de namiddagwake van 15 uur, en dit vanaf 14 uur, zal poëzie met muzikale omlijsting voorgedragen worden. Na deze gebedswake sluiten we weer af met het brengen van sfeermuziek.
Bij guur herfstweer gebeuren deze momenten onder een beschermende tent.

We hopen dat uw bezoek aan uw dierbaren op ons mooie kerkhof op deze manier een warme en helende beleving mag worden.
Van harte welkom!

CENTRALE KERKRAAD OP ZOEK NAAR TWEEDE ADEM VOOR KERK(EN) GLABBEEK
di 20 oktober '20

Onze zes Glabbeekse parochiekerken hadden in het verleden een volwaardige functie als gebedsruimte. Verschillende dreigen in onbruik te geraken. Hun toekomst is onduidelijk.
Gezien de grote ruimtes dragen deze kerken heel wat potentieel in zich. Maar een neven- of herbestemming, die uiteindelijk het gebouw en de lokale gemeenschap recht zal aandoen, is een moeilijke oefening.
Om die reden ging de Centrale Kerkraad Glabbeek op zoek naar partners die hen hiermee konden bijstaan. Zij vonden hulp bij het Departement Architectuur van de KU Leuven. Twee studentes van het vijfde jaar ingenieur-architectuur zullen zich, in het kader van hun masterproef “duurzame renovatie”, focussen op het gebruik en de eventuele herbestemming van de kerken in de Vlaamse gemeenten, meer specifiek in de gemeente Glabbeek. Zij zullen eerst een algemeen onderzoek doen om daarna, voor één of twee specifiek, een herbestemming uit te werken. Deze masterproef is theoretisch en zal op geen enkele wijze een effectieve impact hebben, maar een visie op een mogelijke herbestemming aanreiken.

Sint-Niklaaskerk Glabbeek
Samen met het gemeentebestuur besliste de kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek te onderzoeken of de Sint-Niklaaskerk voor een herbestemming naar een woonfunctie in aanmerking komt. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of deze herbestemming op een kwalitatieve, respectvolle en betaalbare manier uitvoerbaar is. Niet enkel een zo economisch mogelijk project is belangrijk, maar een project waarbij het historisch karakter en de eigenheid van de kerk op één of andere manier kan behouden blijven.
Dit betekent dat op basis van een korte studie wordt onderzocht wat het potentieel is van de woonfunctie van de kerk. Deze studie zal moeten uitwijzen of dit herbestemmingstraject realistisch blijkt.

BOOMPLANTING ALS SYMBOOL VOOR HET STREVEN NAAR EEN LEEFBARE TOEKOMST
ma 19 oktober '20

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn spraakmakende encycliek Laudato Si’, die stelt dat ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale ecologie’ is de sleutel voor een wereld met toekomst.
Vijf jaar later inspireert Laudato Si tot het uitroepen van een wereldwijd ‘Jaar van Laudato Si’ om de oproep kracht bij te zetten voor een échte ommekeer naar een duurzame wereld.

Op zondag 18 oktober ’20 om 11.30 uur werd er, als afsluiter van de installatie- en aanstellingsviering in de nieuwe, eengemaakte Pastorale Zone Franciscus, door de misdienaars -onze jeugd & onze toekomst- een hoogstam kersenboom geplant aan de eeuwenoude pastorie van Glabbeek, in aanwezigheid van Mgr. Vanhoutte, de nieuwe zoneploeg, de kerkraad van Glabbeek en een afvaardiging van Natuurpunt Glabbeek
. Met het planten van deze boom drukken we onze christelijke hoop uit voor een leefbare toekomst en ons engagement voor een ecologische bekering.

MYSTERIE ROND #GLABBEEKSCHAKELT ONTRAFELD
zo 18 oktober '20

Vandaag was het de officiële start van de Pastorale Zone Franciscus. Om de nodige aandacht te trekken op dit gebeuren werd de voorbije weken #glabbeekschakelt op de Glabbekenaren losgelaten. Glabbeek schakelt een versnelling hoger, schakelt parochies aan elkaar, wil mensen schakelen.
Omdat Sint-Franciscus doorgaans gekend is als de figuur die met de vogels sprak, doken er her en der langs wandelwegen groene en rode houten vogels op. Lucas De Visscher, een fictieve Glabbeekse ornitholoog op Facebook, leidde dit allemaal in goede banen. Op verschillende plaatsen bracht hij, met tijdelijke milieuvriendelijke verf, ook de groene woorden #glabbeekschakelt aan op voetpaden.

Morgen, maandag 19/10, worden de winnaars van de twee wedstrijden (wandelingen en selfies), bekendgemaakt!

PASTORALE ZONE FRANCISCUS VAN START
zo 18 oktober '20

Sint-Franciscus (van Assisi) werd gekozen als de patroonheilige voor de nieuwe eengemaakte parochie voor Groot-Glabbeek. De naam en het daarbij horende logo, die tot nu toe angstvallig geheim werden gehouden, werden in de eucharistieviering van vanochtend bekend gemaakt.

Waarom de keuze voor (Sint-)Franciscus?
Franciscus (°ca. 1182, +1226) was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een man van de milieubeweging, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen en van religies verbinden. Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving. Gevoelig, genereus, radicaal en goedhartig. Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het Evangelie, de Blijde Boodschap uitdroeg over heel de wereld. Getuige daarvan de vele volgelingen (Minderbroeders, Kapucijnen, Clarissen…),
die gedurende zijn leven al overtuigd waren van het feit dat deze boodschap niet verloren mocht gaan.
De combinatie van deze eigenschappen heeft de doorslag gegeven.

Met onze huidige Paus verkeren we bovendien in goed gezelschap, want ook hij koos voor de naam Franciscus en dat heeft eveneens bijgedragen tot ons besluit. Ook hij is een vernieuwende geest, een eenvoudige en inspirerende figuur met aandacht voor mensen, voor de zwakkeren in de samenleving. Ook hij leeft ons het Evangelie voor.

ONZE VERBONDENHEID MET DE WERELDKERK
za 17 oktober '20

Sinds kort wappert er een vlag in de voortuin van de pastorie van Glabbeek. Het is de vlag van Vaticaanstad, de hoofdzetel van de Katholieke Kerk. Deze zal het ganse jaar door gehesen blijven. Hiermee willen we als Pastorale Zone de spirituele band met onze Paus en met de Wereldkerk aangeven.

De vlag van Vaticaanstad bestaat uit twee even brede verticale banden. Aan de mastzijde een gele (of gouden) band, daarnaast een witte band met daarin de sleutels van Sint-Pieter en de pauselijke tiara.

De sleutels symboliseren de sleutels van de Hemel en werden door Christus aan Petrus gegeven. Omdat de pausen worden beschouwd als de opvolgers van Sint-Pieter, zijn de sleutels een van de belangrijkste elementen die de Heilige Stoel symboliseren.
De gouden en de zilveren sleutels vertegenwoordigen respectievelijk spirituele en wereldlijke krachten. Ook vertegenwoordigen de kleuren van de vlag de kleuren van de sleutel, waarbij geel de gouden sleutel vertegenwoordigt en wit de zilveren sleutel vertegenwoordigt.

De tiara geldt als symbool van de drievoudige pauselijke macht, namelijk als priester, leraar en koning.

PASTORALE ZONE GLABBEEK OFFICIEEL VAN START
vr 16 oktober '20

Deze foto dateert van vóór de corona-periode.

Op zondag 18 oktober 2020 om 9.30 uur zal Mgr. Koen Vanhoutte (hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel) de nieuwe Pastorale Zone Glabbeek officieel installeren tijdens een (corona-veilige) eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, de zondagskerk te Kapellen. In deze viering zullen ook de eindverantwoordelijken van de pastorale velden aangesteld worden. Voor liturgie is pastoor Luc Thiry verantwoordelijk, Gert Janssens wordt verantwoordelijk voor catechese en staat in voor de algemene coördinatie, Agnes Vanhellemont neemt diaconie (zorg voor de minderbedeelden) onder haar hoede, Chris Nys evangelisatie en Jan Tweepenninckx het financiële luik. Zij vormen samen de zoneploeg.

De patroonheilige voor deze eengemaakte nieuwe parochie en het daarbij horende logo zullen tevens in deze viering bekendgemaakt worden.

Voor de mensen die deze viering thuis graag willen volgen voorzien we live streaming via www.kerkglabbeek.be/livestreaming

Pagina's