Herbestemming Sint-Niklaaskerk Glabbeek

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Een nieuwe toekomst voor de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek

De kerkfabriek van Glabbeek had in haar kerkenbeleidsplan voorzien om haar kerkgebouw (Sint-Niklaaskerk, anno 1896) te herbestemmen. Gezien haar centrale ligging in een woongebied was een herbestemming naar een woonfunctie de meest voor de hand liggende optie. Er werd hiervoor gekeken naar verschillende gelijkaardige projecten in België en Nederland.
Met het gemeentebestuur werd eind oktober overeengekomen om de haalbaarheid voor een herbestemming naar een woonfunctie te laten onderzoeken.
Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of deze herbestemming op een kwalitatieve, respectvolle en betaalbare manier uitvoerbaar is. Niet enkel een zo economisch mogelijk project is belangrijk, maar een project waarbij het historisch karakter en de eigenheid van de kerk op één of andere manier kan behouden blijven. Dit betekent dat op basis van een korte studie wordt onderzocht wat het potentieel is van de woonfunctie van de kerk. Architect Christophe Strouwen uit Bunsbeek kreeg de opdracht toegewezen.

De studie is ondertussen afgerond en wijst uit dat een woonfunctie realistisch is. Er kunnen in het kerkgebouw een zestal ruime appartementen uitgewerkt worden. Verschillende domeinen (stedenbouw, erfgoed, stabiliteit, financiële haalbaarheid en verkoop/verhuur) werden onderzocht en gunstig beoordeeld.
De kerkfabriek heeft de intentie om het kerkgebouw in eigen beheer te behouden en dus niet te verkopen.

Het gemeentebestuur engageerde zich om samen met de kerkfabriek dit bijzondere project te verwezenlijken. De komende tijd zullen de modaliteiten zoals financieringsmogelijkheden, verhuurpotentieel, … verder moeten onderzocht worden. Er ligt administratief evenwel nog heel wat werk op de plank vooraleer een aannemer aan de slag kan.

Geschiedenis

Meer over de geschiedenis van onze kerk op www.kerkglabbeek.be/kerken-en-kapelletjes-glabbeek-sint-niklaaskerk

Informatievergadering - september 2023

Tijdens de informatievergadering die doorgaat op maandag 18 september 2023 om 19.30 uur in de Sint-Niklaaskerk te Glabbeek krijgen alle inwoners meer informatie over de plannen en kan iedereen het bouwdossier en de plannen komen bekijken.

Aanvraag bouwvergunning - december 2023

Het openbaar onderzoek loopt tot 13 januari 2024: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023045174/inhoud-aanvraag