Wever, kapel Heinkensberg

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Locatie: Heinkensbergstraat, 3384 Attenrode-Wever, GPS-coördinaten: 50.864825, 4.930269
Facebookpagina: www.facebook.com/kapelHeinkensberg

Tijdstippen eucharistievieringen

In Wever bestaat sinds tijden een verering van de maagd Maria in de kapel op de Heinkensberg. De plaats droeg o.a. de namen: Heynkensberch (1469), Heynkensberghe (1632) en Heynkensberg (1882). De topografische kaart (32/3-4) vermeldt “ O.-L.-V. van de Heintjesberg kap. “

De kapel ligt op de hoogtelijn van 67,5 m, 250 m ten oosten van de televisietoren en 250 m ver in de Heinkensbergstraat. Ze is wit geschilderd. Men heeft van hieruit een mooi landelijk uitzicht in de richting van Glabbeek.

De kapel is toegewijd aan O.-L.-Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Het was oorspronkelijk een eenvoudige nis.

Het Mariabeeld werd aangebracht omstreeks 1572 - 1573 door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca, geboren te Cádiz (Costa de la Luz, Zuid-Spanje). Hij zou als legeraanvoerder van Alva een overwinning behaald hebben op één van de legers van Willem van Oranje. Als dankbetuiging Kapel Heinkensberg Weverheeft hij de kleine kapel op de Heinkensberg laten bouwen. Hij overleed hier in het koude noorden te Attenrode in 1584, waar hij in de vroegere kerk werd begraven voor het altaar van O.L.Vrouw. Het graf werd opgebroken tijdens de bouw van de nieuwe kerk.

De koperen gedenkplaat, die later in de kerk van Attenrode werd aangebracht (35 bij 35 cm), hangt nu achteraan in de kapel van de Heinkensberg. De kapel werd meermaals vergroot, o.a. in 1900. In 1922 werd er een koor aangebouwd ter gelegenheid van de viering van de 350ste verjaardag van de kapel. Een gedenksteen van de vermelde oude kerk is zoekgeraakt.

In 1966 werd de vervallen kapel heropgebouwd onder pater-pastoor Savonet, volgens plannen van architect Hazebroeck uit Kortrijk . Het gedeelte rond het O.-L.-Vrouwbeeld werd verfraaid. Het werk werd door plaatselijke vaklui gratis uitgevoerd, en de dakpannen werden kosteloos geleverd.

De mooie glasramen werden recent aangebracht door Maurits Nevens uit Hoboken. Ze stellen het leven van O.-L.-Vrouw voor.Kapel Heinkensberg Wever (binnen)

Voor de kapel is er een sfeervol grasveld aangelegd met berken. Er staat een beeld van O.L.Vrouw Moeder van de Goede Hoop. Langs twee paadjes bevinden zich zeven kapelletjes met bovenaan bronzen platen, die de zeven smarten van Maria uitbeelden.

Het Mariabeeldje in de kapel is uit perelaar vervaardigd. Het is mooi aangekleed en gekroond. Pastoor Jans liet het behandelen tegen houtzwam en andere parasieten .

De kapel is zeer bekend, en wordt regelmatig voor het publiek geopend. Telkens vindt men er bezoekers. Op 15 augustus 1972 werd de 400ste verjaardag gevierd. Om de 25 jaar gaat er een praalstoet uit met wagens, groepen en een massale volkstoeloop.

Jaarlijks op 15 augustus om 15 uur gaat er een processie met o.a. het beeldje van de kerk van Wever naar de kapel en terug. Van de omringende dorpen komt men in groepen te voet naar de kapel.

bron: Monografie, Glabbeek

Stoet 1997

De tot nu toe laatste stoet had plaats op 15 augustus 1997 en dit op aandringen van de inwoners van Wever. De nog in leven zijnde vaklui die de kapel hielpen verbouwen hadden een eigen praalwagen. In totaal liepen ongeveer 350 figuranten mee op in de stoet, een stoet die ontbonden werd aan de kapel en waar een volksfeest de feestelijkheden afsloot. Er was toen ook een deelname vanuit elke parochie van Glabbeek, die met hun Maria-beeld mee opstapten in de praalstoet. Elke parochie had een eigen trekwagen ter beschikking gekregen om hun O.-L.-V beeld op te plaatsen en te versieren.
In volle glorie hersteld

Bij de organisatie van de stoet in 1997 bleek ook in welk een slechte staat het historische beeld verkeerde. Er werd contact gezocht met verschillende restaurateurs en uiteindelijk werd de opdracht tot restauratie van het O.-L.-Vrouwebeeld, met vrijlegging van de originele polychromie, toevertrouwd aan het gerenommeerde restauratieatelier C & R - Catherine Eykelberg - Van Herck uit Antwerpen. Deze restaurateurs konden een indrukwekkende referentielijst voorleggen met o.a. restauratie en conservatieopdrachten voor het Rubenshuis, Museum Plantin Moretus, Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen maar ook het Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel naast andere musea, kathedralen en kerken in Gent , Mechelen en andere steden. Zij restaureerden ook het O.-L.-Vrouwbeeld in de O.-L.-Vrouw Basiliek in Scherpenheuvel. De fondsen voor de restauratie werden voor de helft gedragen door de gemeente Glabbeek en de andere helft werd bekomen door giften van parochianen en bezoekers aan de kapel. Twee belangrijke initiatieven verdienen een vermelding met een stip. Kunstschilder Willy Minnart, geboren in Wever, maakte een koperetsgravure die verkocht kon worden als blijvende herinnering en schilder Isidoor Verhulpen, afkomstig van Wever, schonk een aantal schilderijen aan het restauratiecomité om te koop aan te bieden tijdens een openbare zitting. Het restauratiecomité (Francine Vandeput, Jef Verhulpen, Dominique Roebben, Michel Tombeur) kregen in 1998 de cultuurprijs van de gemeente Glabbeek voor hun inzet. De financiële prijs werd gebruikt om de restauratieopdracht mee te dragen. Het was trouwens een waardering voor de inzet van de hele bevolking van Glabbeek. Na 1 jaar restauratie werd het historische beeld van O.-L.-Vrouw van de Heinkensberg, Troosteres der Bedrukten teruggeplaatst in haar kapel door Kardinaal Godfried Danneels op zondag 2 mei 1999.

(c) Jacques Letist