Processies

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Attenrode

In 2013 nam de kerkfabriek van Attenrode het initiatief om de processie terug nieuw leven in te blazen op de laatste zaterdag van juli. Het kermiscomité ondersteunt deze mooie geloofstraditie.
Na de eucharistieviering (17 uur) start de stoet van gelovigen aan de Sint-Andrieskerk en trekken ze met het beeld van Sint-Andreas en zijn relikwie naar een kapelletje in de parochie. Aan het kapelletje wordt er halt gehouden, gebeden en gezongen.
De koninklijke harmonie Crescendo zorgt voor de muzikale begeleiding. Onderweg plaatsen heel wat mensen een Maria- of Jezusbeeld aan hun woning.

Wever - 450 jaar in 2022!

Elk jaar op 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming, gaat om 15 uur de processie van de Heinkensberg uit. Van de kerk van Wever gaat het naar de kapel van de Heinkensberg en weer terug met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg. Vanuit de omliggende dorpen komen heel wat mensen naar deze processie.
Om de 25 jaar neemt de processie de vorm aan van een praalstoet. De laatste praalstoet trok door de Weverse straten in 1997 en de volgende in 2022.
Op dezelfde dag is er om 10 uur in de voormiddag een openluchtviering aan de kapel.

We vierden in 2022 450 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg...

Editie 2023 komt er aan...