Anders bekeken

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

Geef aan de keizer. . .

Zondag 22 oktober 2023, 29ste zondag door het jaar (jaar A)

Bij het lezen van het evangelie vraag je je telkens opnieuw af hoe het mogelijk was dat iemand zoals Jezus zoveel tegenstand opriep?
Hoe het kon dat iemand die alleen maar liefde en goedheid aanprees, toch zoveel mensen en groepen van mensen tegen zich innam?
Hoe iemand die zieken rechttrok en verzorgde, die bij anderen de razernij van de wil tot rust bracht en hun wanhoop in uitzicht en hoop deed verkeren?
Die eenzamen en uitgestotenen opzocht en terug opnam en hen in hun...

Franciscus

Zondag 15 oktober 2023, 28ste zondag door het jaar (jaar A)

Voor vele mensen is het geloof de laatste 20, 30 jaar verpieterd tot een moraal.
Uit contacten o.a. met kinderen en vormelingen ben ik gaan inzien dat vooral onze jongeren nog maar heel weinig weten over de grote Bijbelse figuren en zo goed als niets over de reuzen uit onze kerkgeschiedenis.
Eén van die reuzen is Franciscus van Assisi.
Begin deze maand zijn wij met een groep mensen uit de Glabbeekse parochiale zone naar Assisi op bedevaart geweest om nader kennis te...

Ziekenbezoek

Zondag 8 oktober 2023, 27ste zondag door het jaar (jaar A)

Dit weekend denken we heel speciaal aan de chronische zieken in ons midden.
En aan de organisaties die zich over hen ontfermen, aan de mensen die hen bijstaan en aan degenen die hen regelmatig bezoeken.
En binnen een parochie gaan de gedachten dan natuurlijk onmiddellijk naar Ziekenzorg. Of Samana, zoals de beweging tegenwoordig heet.
Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik hier met het belerende vingertje ga wijzen naar alles wat eventueel verkeerd zou lopen, maar...

Ja zeggen en neen doen

Zondag 1 oktober 2023, 26ste zondag door het jaar (jaar A)

De evangelietekst van vandaag zou je op 2 manieren kunnen lezen. De eerste manier zou je de meer welwillende kunnen noemen. Je ziet dan hoe iemand zich engageert om een niet al te belangrijke taak op zich te nemen en daar dan wat later spijt over krijgt en “foert” zegt, “laat de anderen het maar doen”. “Ik heb geen tijd” of “Ik doe al genoeg”.
Omgekeerd kan het gebeuren dat iemand een voorstel om te helpen in het begin afwijst, maar daar later spijt van krijgt en het toch maar doet...

Rechtvaardigheid en gerechtigheid

Zondag 24 september 2023, 25ste zondag door het jaar (jaar A)

Van het verhaal over de “werkers van het elfde uur” heeft iedereen onmiddellijk begrepen dat het iets helemaal anders wil zeggen dan wat er letterlijk staat. Want wat hier verteld wordt is zowel sociaal als economisch totaal onaanvaardbaar. Er is geen enkele werkgever bereid om iemand die zich maar even laten zien heeft, en dan nog vooral om koffie te drinken, een volledig dagloon te geven. En een werknemer zou wel gek zijn moest hij 10 uur staan zwoegen terwijl hij na 1 uur al...

Over vergeving

Zondag 17 september 2023, 24ste zondag door het jaar (jaar A)

Vele jaren geleden heb ik André Cools, een nogal flamboyante Waalse leider, eens met grote stelligheid op tv horen verklaren: “Moi, je ne pardonne jamais”.
En hij verduidelijkte: “Je ne suis pas chrétien”.
Het lijdt weinig twijfel dat Cools zijn eigen onverbiddelijke houding als superieur zag t.a.v. de christelijke, de meer barmhartige houding. Maar in ieder geval was wat hij zei, helemaal juist: vergeving schenken is inderdaad typisch christelijk.
Natuurlijk vind je “...

Broers en zussen

Zondag 10 september 2023, 23ste zondag door het jaar (jaar A)

“Wanneer je broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht”, zegt Jezus. Het is een aansporing die in het kerkelijk jargon bekend staat als “de broederlijke vermaning”. Een nogal zeemzoeterige term, die onmiddellijk een korzelige reactie oproept: “Waar moei je je eigenlijk mee? Dat zijn je zaken niet”. Want wij leven natuurlijk in een tijd van discretie en tolerantie en als je een beetje vertrouwd bent met de sociale media, dan weet je dat we de hebbelijkheden en de...

Over plezier hebben en gelukkig zijn

Zondag 3 september 2023, 22ste zondag door het jaar (jaar A)

De evangelielezing die ons vandaag gepresenteerd wordt, is niet direct een plezante vertelling. Het is een stuk van de Blijde Boodschap waar je niet direct vrolijk van wordt. En dat zijn we niet meer gewoon.
Vroeger wel. Vroeger, toen ik jong was, was de godsdienstbeleving toch wat zwaarder, plechtiger. Zelfs een beetje somber van toon.
Je had natuurlijk wel de processies, de parochiefeesten en de kermissen. Maar er werd toch ook veel nadruk gelegd op biechten en boete doen,...

De plaatsbekleder van Christus

Zondag 27 augustus 2023, 21ste zondag door het jaar (jaar A)

De evangelielezing van vandaag kadert helemaal in de aanstelling -ik had bijna gezegd: de problematiek van de aanstelling- van Petrus als hoofd van de Kerk.
Laten we het daar vandaag eens even over hebben.
“Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen”.
Het is een tekst die je in metershoge letters bijna neerbliksemt vanuit de koepel van de Sint-Pieter in Rome.
Begrijpelijk ook, want deze tekst vormt de legitimatie voor het gezag en de leerstellige...

De universele zending van Jezus

Zondag 20 augustus 2023, 20ste zondag door het jaar (jaar A)

“Jezus Christus is tegelijk waarachtig God en waarachtig mens, in één persoon”.
Dat leerde ons de oude Mechelse catechismus (vraag 68).
Dat is altijd een centrale stelling geweest van het christendom. En dat is het nu nog. Alleen, wij hebben de grootste moeite met dat woordje “tegelijk”.
Tegelijk God én mens. Je kan dat wel in geloof aannemen, maar met je verstand kan je dat niet plaatsen. En dus neig je altijd naar 1 van beide kanten.
Ofwel ga je het menszijn van Jezus...