Welzijnszorg

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Welzijnszorg is een Vlaamse christelijke organisatie die opkomt voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen. Want armoede kan iedereen overkomen. 1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede.
Er zijn zoveel factoren die meespelen en kunnen maken dat iemand van het ene moment in het andere gevaar loopt in armoede verzeild te geraken.

Wat doet welzijnszorg?

  • Ze maken niet alleen armoede zichtbaar, want meestal doen mensen er vaak alles aan om hun armoede te verbergen, ze tonen ook de mechanismen die armoede in de hand werken.
  • Welzijnszorg werkt ook aan verandering in de opvattingen die er zijn bij mensen. Te vaak denkt men dat mensen in armoede daar altijd zelf de schuld van zijn, ‘ze hebben het zelf gezocht… hoor je nogal eens.
  • Ze werken aan werkelijke en blijvende verbetering van de situatie van mensen in armoede en beogen een samenleving zonder armoede.

Hoe kan je steunen tijdens de Welzijnszorgcampagne in de adventsperiode (net voor Kerstmis)?

  • Er is de breicampagne in onze parochies, er zijn de soep-op-de-stoep-acties, ... Voor mensen die interesse hebben wat er allemaal staat te gebeuren, kijk maar eens op www.welzijnszorg.be
  • Maar je kan vooral en heel gemakkelijk ook in onze kerken een bijdrage geven voor de armen in ons land tijdens de bijzondere omhalingen in december.

Dus laat in de advent je hart spreken, denk aan de 1.700.000 landgenoten in armoede.