Uitvaart

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Als je een geliefde verliest of je wordt zelf met je eindigheid geconfronteerd, dan kun je die ervaring aangrijpen om stil te staan bij al wat goed en mooi was. Christenen geloven in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Een kerkelijke uitvaart is daarom tegelijk een viering van de verrijzenis, vol hoop en dankbaarheid. De kerkgemeenschap neemt er afscheid van het gestorven lichaam, maar bidt ook dat God zich over de overledene ontfermt en dat Hij ook wie achterblijft, niet vergeet.

Uitvaarten in de Glabbeekse kerken: klaar voor de toekomst (06/12/2022)

Hebben jullie een kindje verloren?

Wilsbeschikking uitvaart

Je kan tijdens je leven reeds kiezen of je na je overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Deze keuze wordt vermeld in het bevolkingsregister op het gemeentehuis.
Wat mensen vaak niet weten is dat je ook de uitvaartplechtigheid (“uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst”) kan laten vastleggen op het gemeentehuis.
Deze keuzes leg je vast in een document (te vinden onderaan deze pagina) en dat je persoonlijk dient af te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis.

Bij elk overlijden gaat de ambtenaar na of er zo een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Het is soms schrijnend te zien dat mensen die hun hele leven katholiek waren aan de willekeur van niet-gelovige nabestaanden worden overgeleverd, met als gevolg dat er geen kerkelijke plechtigheid is na het overlijden. Heel erg triest, maar weet dat dit dus voorkomen kan worden.

Begraven in "intieme kring": https://kerkenglabbeek.wordpress.com/2017/08/08/een-column-over-begraven-in-intieme-kring

Meer info over een kerkelijke uitvaart...

Wie contacteren bij een overlijden? Gert Janssens, 0474 / 72 14 82, gert.janssens@kerkglabbeek.be