Nieuws

PASTORALE ZONE GLABBEEK VERSPREIDT VREDESLICHT BETHLEHEM
vr 11 december '20

Een lichtpunt voor alle mensen in deze moeilijke tijden

Het Vredeslicht wordt elk jaar door een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en over de hele wereld verspreid. Zo zal het onder meer met een bijzondere lantaarn overgevlogen worden van Tel Aviv naar Salzburg in Oostenrijk. Dit jaar zal het Vredeslicht daar aankomen op zaterdag 12 december ‘20. Van daaruit wordt het, vooral door de scouts en door de parochies, via een netwerk van auto’s naar verschillende locaties in Duitsland gebracht.
Het Vredeslicht wil mensen motiveren om een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. In welke omstandigheden mensen ook mogen leven, men hoopt dat dit licht bij iedereen, mag en kan aankomen.
Op zondag 13 december wordt het Vredeslicht, door mensen van de Pastorale Zone Bierbeek afgehaald in de buurt van Keulen of Aken. Zij brengen het bijzondere vlammetje naar Bierbeek. Daar zullen wij, vanuit de Pastorale Zone Sint-Franciscus, het maandag 14/12 afhalen tijdens een plechtig moment.

Het Vredeslicht in jouw gezin
Wil jij, tenminste tot Kerstmis, bij je thuis het Vredeslicht brandend houden en het doorgeven aan wie je lief is? Kom dan op zaterdag 19/12, zondag 20/12, donderdag 24/12, zaterdag 26/12 of zondag 27/12 tussen 14 en 16 uur naar de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde en breng een lantaarntje of een glazen bokaal mee. Wij geven dan heel graag het Vredeslicht aan jou door!

Het Vredeslicht in WZC Den Boomgaard
Vanuit de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek wordt het licht ook symbolisch naar woonzorgcentrum Den Boomgaard gebracht. Op donderdag 17 december krijgt iedere bewoner en elk personeelslid een led-lampje (conform de veiligheidsvoorschriften) en een kaartje.

Het Vredeslicht in onze drie scholen
Een dag later, op vrijdag 18 december, brengen we het licht ook naar onze drie scholen.
We brengen het vlammetje naar de school en er zal een korte toelichting gegeven worden rond het vredeslicht. Leerlingen en personeel worden uitgenodigd om het licht ook zelf af te halen in de kerk van Zuurbemde.

Van harte welkom!

Wereldlichtjesdag: Samen het verdriet delen
di 08 december '20

Herdenkingsmoment overleden kinderen

Elke tweede zondag in december is het ‘Wereldlichtjesdag’. Dit jaar op zondag 13 december.
Op die dag, om 19 uur, steken mensen overal ter wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Op die manier wordt de wereld letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren. Samen staan we stil bij alle kinderen, die zijn overleden, want een kind verliezen betekent een bijna ondraaglijk verdriet dragen. Wereldlichtjesdag wil mensen doen beseffen dat ze niet alleen staan in hun verdriet. We doen hierbij een warme oproep aan iedereen om op dat moment ook een kaarsje aan te steken als teken van solidariteit.

Kapel Heinkensberg, Wever (Heinkensbergstraat, 3384 Attenrode-Wever)
Wij, als Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek, willen komende zondag in de eeuwenoude kapel van de Heinkensberg in Wever heel bijzonder alle kinderen herdenken die gestorven zijn, voor of na de geboorte, klein of groot en hiermee hun ouders steun en bemoediging bieden.

We heten iedereen, maar heel speciaal, alle moeders, vaders, broers en zussen, grootouders, familieleden, vriendjes, … van overleden kinderen, welkom om even te komen bezinnen, te rouwen, te gedenken… bij teksten en foto’s. We branden ook kaarsjes als bemoediging, als gebed, als een blijvend moment van herdenking, uit solidariteit, om de pijn te verzachten of als verbondenheid met God.

Dit kan van 13 tot 18 uur.

Kan je die dag niet naar de kapel komen, dan kunnen we ook namens jou (kosteloos) een kaarsje aansteken. Geef dan uiterlijk vrijdag 11 december om 19 uur de naam door van het kind voor wie je een kaars wil laten branden. We leggen die naam in een hartje onder het kaarsje. Dat kan via wereldlichtjesdag@kerkglabbeek.be of via 0474 / 72.14.82 (sms of whatsapp).

Heb jij zelf zo een onmenselijk groot verdriet geleden en wil je hierover iets kwijt, dan kan je dit ook sturen naar bovenstaande contactgegevens.

Het verlies van een kind is een verdriet dat niet te noemen is. Mogen de ouders en familieleden die dit meemaakten, rekenen op onze kaarsjes en gebeden opdat niemand dit gemis alleen moet dragen, opdat deze lieve kinderen nooit vergeten worden.

Zorg jij ook voor een lichtje thuis?
Steek ook jij een kaarsje aan op zondag 13 december om 19 uur, minstens gedurende een uur en graag op een zichtbare plaats, buiten of voor het raam? Wij stellen het op prijs als je anderen wilt oproepen om hetzelfde te doen.

Alvast dank voor je steun en solidariteit!

GELUKKIGE VERJAARDAG, SINT-NIKOLAAS
zo 06 december '20

Vandaag, zondag 6 december, vieren we de feestdag van de grote kindervriend Sint-Nikolaas, de patroonheilige van de parochie/kerk van Glabbeek. Het Sinterklaasfeest is een mix tussen de heiligenverering in de Rooms katholieke kerk en de Germaanse cultus. Hieronder lees je er mee over…

In onze Sint-Niklaaskerk hebben we een prachtig beeld van Sint-Nikolaas met 3 kinderen in een pekelton. Wie kent niet de legende waarbij de Sint drie ingepekelde kinderen terug tot leven wekte? Of het verhaal van de drie meisjes die konden huwen dankzij de bruidsschat die ze kregen van Sint- Nikolaas? Door het openstaande raam wierp hij een buidel met gouden munten in hun schoenen die stonden te drogen voor de openhaard.
De legenden over deze Sint-Nicolaas zijn onuitputtelijk.

We weten dat Nicolaas na zijn dood heilig werd verklaard door Rome en dat hij werd / nog wordt vereerd door vele mensen. Maar waar komen al die gebruiken rond Sint-Nicolaas vandaan? Uit Rome zelf of gaan die ook nog verder terug…

Het Sinterklaasfeest begint haar bestaan eigenlijk al ver voordat Nicolaas geboren werd. De oorsprong ervan vinden we terug in de oppergod Odin uit de Noordse mythologie. Odin is eveneens bekend onder de West-Germaanse naam: Wodan.
Toen de verering van de heilige Nicolaas in onze streken doordrong, werden onze levensgewoonten nog sterk bepaald door de oude Germaanse afgodencultus.
In de Germaanse oudheid was er een feest aan het begin van de winter ter ere van de god Wodan. De Germanen vierden dit feest al geruime tijd toen de eerste christenen onze regio kerstenden. Die eerste christenen onderwezen dat de Schepper van hemel en aarde de enige God was en alleen Hij mocht vereerd worden. Ze riepen op om het Germaanse heidendom af te zweren. Om navolging te krijgen gaven ze de Germaanse heidense feesten een ‘christelijk’ karakter. Zo werd o.a. het Germaanse Midwinterfeest omgetoverd tot Kerstmis en Pasen werd de vervanger voor het Lentefeest. De mensen waren erg gehecht aan de oude gebruiken van deze feesten. Ook vandaag nog versieren we onze kerstbomen voor Kerst, wat een Germaans gebruik was bij het vereren van bomen. Ook de pakjes onder de boom vinden daar hun oorsprong. De eieren bij Pasen zijn dan weer gelinkt met vruchtbaarheid en het nieuwe begin.

Het Sinterklaasfeest is een mix tussen de heiligenverering in de Rooms katholieke kerk en de Germaanse cultus.

De gelijkenissen tussen Sinterklaas en Wodan, de oppergod van de Germanen, zijn verbazend.

Wodan is een oude, strenge en wijze vaderfiguur. Hij wordt afgebeeld met een lange, witte baard, draagt een wijde mantel en rijdt met een grote speer in zijn hand op zijn achtbenige schimmel ‘Sleipnir’, een prachtig wit paard. Hij beheerste bovendien de kunst om met dit paard door de lucht te vliegen (of over de daken te reizen).

Soms daalde Wodan af door de schoorstenen van de huizen en strooide zaden om vruchtbaarheid te bevorderen.
Hij werd bijgestaan door zijn trouwe knecht Eckhart. Eckhart had vaak een bezem – het oeroude vruchtbaarheidssymbool – waarmee hij jonge vrouwen en later kinderen plaagde.

De overeenkomsten met onze Sint zijn duidelijk. De speer werd een staf, de bezem werd een roe.
Zo zijn er nog verrassende parallellen met de verering van Wodan en het feest van Sinterklaas:

  • Aan het begin van de winter brachten de Germanen onder leiding van een tovenaar offers aan Wodan en vierden zij feest rond het vuur. Er werden dan ook geschenken aan elkaar gegeven.
  • Tijdens de koude dagen zaten de mensen bij de grote haard. De haard was het middelpunt van het huis waar men zich warmde, voedsel kookte en verhalen vertelde. Door het brede rookgat hoorden ze Wodan door de lucht scheren en zag men de sterren fonkelen. Langs dat rookgat trad de geestenwereld hun leefwereld binnen. Om Wodan mild te stemmen en om het kwaad van geesten te weren brachten zij offers. Zo legden ze veldvruchten zoals haver, hooi, wortels, bieten of deegkoeken in hun klompen voor zijn paard. Om de Sint gunstig te stemmen, leggen de kinderen ’s avonds naast de schoorsteen wat hooi en wortelen in een schoen voor het paard van de Sint. De deegkoeken doen denken aan de speculaaspoppen bij het sinterklaasfeest.
  • Zo schonk Wodan de ‘runen’, het oudst bekende schrift aan de Germaanse bevolking, en kijk… Sinterklaas geeft chocoladeletters!
  • Ook de dichtkunst was gewijd aan Wodan. Bij het Sinterklaasfeest schrijven de kinderen gedichten.

Als we de verering van Sint-Nicolaas en Wodan naast elkaar plaatsen, zien we ook grote gelijkenissen tussen beiden. Beiden worden aangeroepen als beschermheren. Ze beschikten over wondere krachten en waren milde schenkers: Wodan schenkt zaden voor de oogst, Nicolaas gaf al zijn bezittingen aan de armen.

Zou Sint-Nicolaas een heruitgave van Wodan zijn? Want net als de god Wodan in zijn tijd, is Sint-Nicolaas in onze tijd niet uit onze samenleving weg te denken.

De huidige Sinterklaas is een 19de-eeuwse creatie: vanuit Spanje, komt hij met een stoomboot. Zijn helper Zwarte Piet heeft een roede en een zak cadeautjes, waarmee hij door de schoorsteen naar binnenkomt.

Tegenwoordig kan het kinderfeest Sinterklaas niet langer ontsnappen aan een almaar toenemende controverse rond de figuur van Zwarte Piet… maar dat is weer een ander verhaal.

DANKJEWEL, LIEVE VRIJWILLIGER!
za 05 december '20

Vandaag, zaterdag 5 december ’20, is het dag van de vrijwilliger!
We zetten de schijnwerpers op al wie zich gratis, belangeloos en voor niets inzet.

De hele coronacrisis laat ons meer dan anders beseffen
hoe betekenisvol vrijwilligerswerk is,
hoe belangrijk en hartverwarmend het is.

Daarom:
de schijnwerpers op alle vrijwilligers
de mensen van het eerste en het laatste uur
die achter de schermen van verschillende verenigingen
tal van activiteiten voorbereiden;

de stille werkers binnen een woonzorgcentrum
of bij mensen met een beperking

de vele jongeren die een groot deel van hun vrije tijd
invullen door het organiseren van jeugdbewegingsactiviteiten

iedereen die zich in inzet om mensen elders kansen te geven:
Broederlijk Delen en Welzijnszorg.

En uiteraard: al wie zich engageert in en rond het Kerkgebeuren:
lectoren en helpers bij liturgie,
het koor,
de misdienaars,
leerkrachten, catechisten en jonge ouders die zich engageren voor de
eerste communie- en vormselvoorbereidingen,
de mensen die helpen bij het thuisbezorgen van de communie,
de medewerkers van Kerk en Leven,
de mensen die de kerken poetsen,
de mensen achter de website, facebook- en instagrampagina,
de mensen uit de kerkfabrieken, parochieploegen, werk- en stuurgroepen,
en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Dankjewel!
Namens de Zoneploeg Sint-Franciscus Glabbeek
– pastoor Luc, Agnes, Chris, Jan & Gert

Dankwoordje van onze hulpbisschop, Mgr. Vanhoutte: https://youtu.be/5VkpAHbre4k

GOD HOUDT VAN JOU!
wo 02 december '20

“God houdt niet van jou omdat wat je denkt juist is of omdat je je goed gedraagt. Hij houdt van je. Zo eenvoudig is het. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Ze hangt niet af van jou.”

Paus Franciscus, Tweet van 22 augustus 2020

#LOOPVOORHOOP: PASTORALE ZONE SINT-FRANCISCUS GLABBEEK ZET ZIJN BENEN IN!
ma 30 november '20

Op zaterdag 26 december ‘20, tweede kerstdag, lopen enkele leden van de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek, samen met vele sympathisanten voor een goed doel. Dit jaar steunen we de campagne “Onbetaalbaar wonen is onaanvaardbaar” van Welzijnszorg. Het Kerstverhaal leert ons dat niemand het verdient om in de kou te blijven staan!

Heb jij in deze Kersttijd ook het gevoel dat je iets zou kunnen doen voor een ander? Of vraag je je nu al af hoe je in godsnaam van de extra feestkilo’s zal afraken? Of misschien zoek je wel naar dat ene geschenk dat letterlijk een wereld van verschil kan maken?

U kan ons helpen en wij kunnen u helpen!
Met het initatief #loopvoorhoop nemen we het engagement aan om samen 150 kilometer te lopen en 1.500 euro in te zamelen. Heb jij stevige kuiten, getrainde benen, een ijzeren wil en/of een warm hart voor deze campagne?
Steun ons dan door mee te lopen of een financiële bijdrage te leveren voor Welzijnszorg! (Voor elke schenking van 40 euro of meer geniet je dit jaar van een uitzonderlijke belastingvermindering. Voor giften in 2020 krijg je een belastingvermindering van 60% ipv 45%.)

Om je enthousiasme onmiddellijk om te zetten in actie, kan je terecht op onze actiepagina: www.kerkglabbeek.be/loopvoorhoop
Hier kan je onze moedige lopers een duwtje in de rug geven met jouw financiële bijdrage en je vindt er ook de lijst van al de deelnemende joggers!

Wil je graag aansluiten bij de groep, mail naar loopvoorhoop@kerkglabbeek.be of bel even naar 0478/44.56. 61.

Wij danken je in naam van al die mensen die het zo nodig hebben.

#loopvoorhoop
#samentegenarmoede
#wonenisonbetaalbaar

PANEEL TROOSTPLEK ZUURBEMDE GESTOLEN
zo 29 november '20

Op 21 juni ’20 werd één van de eerste FERM-troostplekken in Vlaanderen geopend, meer bepaald in Zuurbemde. Een sfeervolle plek in het groen te midden van velden waar mensen, nu én lang na corona, samen troost kunnen vinden maar ook rust te midden van alle drukte. Er werd in juni o.a. een vast paneel met daarop toelichting over project “PlantTroost” geplaatst. In de nacht van 28 op 29 november ’20 is dit paneel verdwenen. Eén of meerdere daders schroefden het bord van de houten palen en verdwenen ermee.

Personen die nuttige informatie hebben betreffende deze feiten kunnen contact opnemen met het wijkkantoor Glabbeek van Politie Hageland op 016/77.29.39 of met FERM Glabbeek-voorzitster Ria Boyen op 016/77.11.40.

START ADVENT
zo 29 november '20

Vandaag, zondag 29 november ’20, start overal ter wereld de advent en ontsteken we de eerste adventskaars.

“Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.
Breng uw liefde aan het licht en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid, God.
Streel het gezicht van mensen tot leven opdat wij in nieuw licht elkander zien staan.
Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.
Zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.”

Meer over de adventskrans: www.kerknet.be/icl/artikel/wat-kostbaar-komt

OVERLIJDEN ODETTE DEREZE – ATTENRODE
do 26 november '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 21 november ’20 overleed Odette Dereze. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Andrieskerk van Attenrode.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Odette?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/21-11-2020/odette-dereze

INZAMELACTIE SPEELGOED KANSARME KINDEREN GROOT SUCCES
di 24 november '20

Naar jaarlijkse traditie heeft de Vormselcatechese Glabbeek ook dit jaar speelgoed ingezameld voor het goede doel. Kinderen werden aangespoord om hun speelgoed, waar ze niet meer mee spelen, te ‘redden’ van een saai leven op zolder en af te leveren aan de, niet toevallig, Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zaterdagvoormiddag 21 november ‘20. Zo ervaren ze ook hoe leuk het is om te geven en hoeveel voldoening ze daaruit halen.

2020 werd een recordeditie: honderden stukken speelgoed werden ingezameld voor Bezorgd Om Mensen. Deze vereniging van zuster Paula Jamers in Tienen staat in voor de verdeling van het speelgoed onder kansarme gezinnen uit de regio. Want élk kind verdient een mooie Sinterklaasperiode. Hartelijk dank voor uw geven!

Pagina's