Nieuws

SINT-HUBERTUSVIERING MET BROOD- EN HONDENWIJDING
ma 14 november '22

Zondag 6 november 2022 was de jaarlijkse Sint-Hubertusviering met brood- en hondenwijding in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, te Kapellen. De feestdag van Sint-Hubertus (655-727), die sinds de 9de eeuw de patroonheilige is van de jagers en de beschermheilige van honden en paarden.

De eucharistieviering begon met de wijding van het brood, dat voor het altaar in een mand werd gelegd, maar eveneens ook zegening van het meegebrachte brood dat de kerkgangers hadden meegebracht. Er was dan ook mogelijkheid om een gewijd broodje mee naar huis te nemen.

Deze jaarlijkse traditie is i.s.m. de Glabbeekse hondenschool. Op het eind van de viering was er al geblaf hoorbaar in de kerk. De honden, die buiten met hun baasje stonden te wachten, waren na de viering, van harte welkom in de kerk, voor een persoonlijke zegening door pastoor Luc, bijgestaan door misdienaars Wannes en Timo. Na de wijding kreeg elke hond dan ook een lekker koekje.
Al die honden met hun baasjes leverden alweer mooie kiekjes op.

HERDENKING 11-11
do 10 november '22

Herdenkingsviering op 11-11 om 9.30 uur in de Sint-Antoniuskerk van Wever. Van harte welkom!

HER-ABONNERING KERK & LEVEN GLABBEEK GESTART
di 08 november '22

KERK&leven is uniek in de wereld. Een netwerk van tweeduizend lokale correspondenten brengen het nieuws van alle Vlaamse parochies in 480 verschillende edities. Wat mensen drijft en bekommert, wat hen inspireert en bijeenbrengt, wat het dagelijkse leven kleur geeft, is voor jou elke week opnieuw nieuws. Maar ook de praktische informatie over vieringen, catechesewerking, verenigingen en organisaties en buurtgroepen, … zijn voor jou onontbeerlijke informatie.

U kan uw abonnement hernieuwen door overschrijving van 46,50 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2022 parochieblad”. Een steunabonnement kan vanaf 50 euro. Betalingen graag vóór 20 november a.u.b.!

GEBEDSWAKES ALLERHEILIGEN
zo 06 november '22

Traditiegetrouw werden in de gebedsvieringen van Allerheiligen de vrouwen en mannen herdacht die sinds Allerheiligen ‘21 hun uitvaart kregen in onze parochiegemeenschappen. De ruimtes rond de altaren werden sfeervol ingericht.

Voor God zijn er geen doden,
want God is een God van levenden.
Hemel en aarde zijn een.
Er is maar één wereld: een wereld van levenden.
Wij zijn nog onderweg.
Onze dierbare doden zijn reeds thuisgekomen bij God.
Met hen weten wij ons verbonden,
bij hen putten wij bemoediging en inspiratie
nu wij nog onderweg zijn.
Ook wij mogen hoopvol uitzien naar de voltooiing,
naar onze eindbestemming bij God.
Wij kunnen dit maar,
omdat wij weten dat God trouw is
en dat Hij, onze Vader,
ons eens zal thuisbrengen in zijn hemelse woning.

EUCHARISTIEVIERING WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
di 01 november '22

DSCF0731.JPGVan harte welkom om op woensdag 2 november ’22 om 14.30 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat).
Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en pastoor Luc.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN
di 01 november '22

God en Vader,
wij mogen ons vandaag
bijzonder verbonden voelen
met zoveel mensen die ons zijn voorgegaan.
Wij gedenken hun leven,
zien weer hun gelaat,
voelen weer hoeveel zij van ons hielden.
Geef ons de moed om in hun spoor
het beste van onszelf te geven
tot wij in U voltooid worden
in tijdloze eeuwigheid.

(Manu Verhulst)

ALLERHEILIGEN
ma 31 oktober '22

Je verdriet hoef je niet alleen te verwerken. Morgen ben je welkom in onze Allerheiligenvieringen.

BROOD- EN HONDENWIJDING
ma 24 oktober '22

Brood- en hondenwijding in de Sint-Hubertusviering in Kapellen op zondag 6 november 2022 i.s.m. de Glabbeekse Hondenschool.

SAMANA VIERDE DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN
vr 21 oktober '22

Op zondag 9 oktober 2022 stonden de vlaggen van alle Samanakernen uit de gemeente vooraan in de kerk.
De dag van de chronisch zieke mensen (vroegere nationale ziekendag) werd samen gevierd op de tweede zondag van oktober.
Dit jaar was het thema: ”Tijd is te waardevol om niet te delen”.
Een slogan die van toepassing is voor zieken en gezonden…
Het werd een mooie eucharistieviering met vele teksten die handelden over het thema. Van elke kern was er een lector aanwezig en die samenwerking maakte het geheel volledig af.
Langs deze weg willen we iedereen van harte bedanken die op de één of andere manier heeft bijgedragen tot het doen slagen van deze viering!
Naar jaarlijkse gewoonte bezorgden de medewerk(st)ers van Samana Kapellen hun zieken een roosje aan huis of in het rustoord.

Pagina's