Nieuws

ASWOENSDAGVIERING 2023
za 04 maart '23

22 februari 2023 was het Aswoensdag, begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Het kan een voornemen zijn om in die veertig dagen voor Pasen wat soberder te leven. Eveneens een tijd van bezinning, bekering en boete. De vastentijd herinnert aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht zonder eten en drinken.

Vele gelovigen, waaronder ook de vormelingen kwamen naar de Zondagskerk in Kapellen en kregen een askruisje op het voorhoofd van voorganger pastoor Luc. “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren”. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar.

We kijken uit naar Pasen.

KRUISEN AAN ONZE KERKEN IN DE VASTENTIJD
di 28 februari '23

Dezer dagen werd er aan elk van onze zes kerken een groot houten kruis geplaatst. Deze kruisen zullen er staan in de vastentijd (gestart op Aswoensdag 22/02) tot en met Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen ze de voorbijgangers er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Een periode waarin wij ons als gelovigen, voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid, van inkeer, bezinning en gebed. Een groot feest kan maar echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding is aan voorafgegaan.

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Christus is er aan gestorven, maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

Mogen we je uitnodigen om bij gelegenheid stil te staan bij een van de zes kruisen aan onze kerken? Denk dan even na over hoe jij de veertigdagentijd beleeft.
Zeker in deze moeilijke tijd kan het goed zijn om even stil te staan bij wat echt belangrijk is ons leven, vanuit ons geloof in Christus.

We wensen je een inspirerende en deugddoende vastentijd toe!

VALENTIJNSVIERING 2023
do 23 februari '23

Kiezen voor elkaar en jaren later samen achter die keuze blijven staan. Meer zelfs, uitgenodigd worden om dàt kiezen voor elkaar ook te durven en mogen uitspreken in het bijzijn van vele anderen. Dat is wat gebeurde op zaterdagavond 11 februari ‘23, tijdens de eucharistieviering ter ere van Sint-Valentijn in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.

Voor deze muzikale, intieme viering, voorgegaan door pastoor Luc, kwamen vele gelovigen naar Zuurbemde. Pas gehuwd, jaren geleden elkaar trouw beloofd of nog steeds op zoek naar die ene om geluk mee te delen, …
Ook tijdens dit warm moment werd duidelijk dat liefde hier echt leeft.
Een kleine receptie in een ontspannen en aangename sfeer besloot het samenzijn.

“Zie me graag
en doe het ruimschoots
zodat ik nog kan groeien.”

Voor kersverse koppels en voor gehuwden die al langer met elkaar op weg gaan, heeft Paus Franciscus goede raad: www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/8-pauselijke-relatietips-uit-amoris-laetitia

OVERLIJDEN DENIS GEYSKENS – WEVER
wo 22 februari '23

zonsondergang (Aangepast)

Op 19 februari ’23 overleed Denis Geyskens op 95-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 25 februari 2023 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Antoniuskerk van Wever.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Denis?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/19-02-2023/denis-geyskens

KRUISOPLEGGING VORMELINGEN 2023
ma 20 februari '23

Op zondag 12 februari 2023 kregen in de O.-L.-V. Geboortekerk van Kapellen tijdens de zondagse eucharistieviering om 9.30 uur onze kandidaat-vormelingen hun “Kruisje opgelegd”. Voor 22 gemotiveerde meisjes en jongens uit onze parochies is deze Kruisoplegging een tweede belangrijke stap naar hun Vormsel toe, dat zal plaatsvinden op zaterdag 22 april 2023.

Een kruis betekent heel veel. De horizontale balk verwijst naar de verbinding tussen de mensen, tussen ons allemaal. De verticale balk van beneden naar boven staat symbool voor onze verbondenheid met God. Beide balken kruisen elkaar waar mensen en God ontmoeten en samenkomen.

Bijzonder aan deze editie van de Kruisoplegging was het feit dat de houten kruisjes aan stoelen in de kerk hingen. De mede-gelovigen die een kruisje opmerkten aan een stoel mochten met dit kruisje naar voren komen op het moment dat de kinderen voor het altaar stonden. Zij mochten dan een kruisje omhangen aan een willekeurige kandidaat-vormeling. Een bijzonder moment!

ASWOENSDAG 2023
za 18 februari '23

SOLIDAIRE MAALTIJD 2023
za 18 februari '23

OVERLIJDEN ANDRE HOLSBEEK – WEVER
do 16 februari '23

zonsondergang (Aangepast)

Op 14 februari ’23 overleed André Holsbeek op 89-jarige leeftijd. We nemen dinsdag 21 februari 2023 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Antoniuskerk van Wever.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor André?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/14-02-2023/andre-holsbeek

LICHTMISVIERING 2023
ma 13 februari '23

Op zaterdag 4 februari 2023 kreeg de zon niet veel kans om door de wolken te breken. Hiervan was echter niet veel te merken in onze zondagskerk in Kapellen. Veertig dagen na Kerstmis kwamen kinderen, jongeren en hun gezin samen in de kerk, om te bidden, te zingen en samen stil te staan bij deze dag vol dankbaarheid voor het nieuwe leven, het licht in de wereld. De viering werd opgeluisterd door het jongerengroepje Music4Faith, het evangelie werd uitgebeeld door de vormelingen van 2023, jonge ouders lazen voor en uitten hun dankbaarheid voor het jonge leven waarvoor zij verantwoordelijk voor mogen zijn.

Negenendertig gezinnen werden uitgenodigd, om hun dopeling te laten zegenen, net als alle andere kinderen aanwezig. Na afloop van de eucharistie, werd het warme samenzijn verdergezet met verse wafels en een heerlijke beker chocomelk.

Lichtmis werd in Kapellen een feest van licht, dankbaarheid en warm samenzijn.
Bedankt aan iedereen die mee kwam vieren, want alleen zo kan onze gemeenschap de warme gemeenschap zijn die ze is.

VOORSTELLING IN KERK ATTENRODE
zo 12 februari '23

Orpheus, de oude Griekse mythologische held, staat bekend om zijn prachtige muziek, die iedereen charmeerde, zelfs de stenen en wilde beesten. Maar Orpheus is ook populair door de diepe liefde die hij voelde voor zijn vrouw, de nimf Eurydice.
Als zij sterft aan de beet van een slang, besluit Orpheus naar de onderwereld te gaan om zijn vrouw terug te halen.

Wil je weten hoe zijn tocht verloopt? Kom dan luisteren naar dit inspirerende verhaal over een onmogelijke maar goddelijke liefde.

Muziek: Tiense Strijkers o.l.v Jean-Jacques Machiels
Verhaal: Ria Pans
Organisatie: Davidsfonds Glabbeek

Pagina's