Nieuws

INHULDIGING GERESTAUREERD MARIABEELD HEINKENSBERG
di 30 april '24

De bezoekers van de Heinkensberg merkten de voorbije maanden dat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten niet in de kapel stond. Het beeld kreeg namelijk een welverdiende restauratiebeurt en is het helemaal klaar voor de toekomst. Op zondag 5 mei ‘24 om 14 uur wordt het ingezegend tijdens een gebedsviering. Een uniek moment waar gelovigen en geïnteresseerden zullen samenkomen om het Mariabeeld te eren en te vieren.
U bent van harte welkom!

SINT-QUIRINUSVIERING 2024
vr 26 april '24

Zaterdagavond 27 april ’24 om 19 uur vieren we Sint-Quirinus, de patroonheilige van Bunsbeek.
Van harte welkom!

EERSTE COMMUNIE – groep Kapellen
wo 24 april '24

Zaterdag (27 april ’24) ontvangen de meisjes en jongens van de groep Kapellen voor de eerste keer de Heilige Communie om 10 uur in de kerk van Kapellen. Kom je meevieren en -bidden?

OVERLIJDEN NORBERT ADRIAENS – GLABBEEK
di 23 april '24

Op 18 april ’24 overleed Norbert Adriaens op 93-jarige leeftijd. We nemen op vrijdag 26 april 2024 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Norbert?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/18-04-2024/norbert-adriaens

SAM(EN)ANA OP DE KOFFIE
ma 22 april '24

De pastorale Zone Sint Franciscus Glabbeek heeft samen met de vertegenwoordigers van de vijf Samanakernen de koppen bij elkaar gestoken over de vraag: hoe krijgen wij onze leden allemaal samen om te bidden en elkaar gezellig te ontmoeten.
Er werd geopteerd voor zaal Glazuur, een datum werd geprikt en de voorbereidingen konden beginnen. Er werd gezorgd voor een mooie uitnodiging die aan alle leden werd bezorgd, zodat de inschrijvingen konden starten.
Op dinsdagnamiddag 16 april 2024 haalden we met 150 aanwezigen een mooi resultaat. Pastoor Luc ging voor in de eucharistieviering en daarna konden de koffie en de taarten opgediend worden.
Het was vooral tijd om weer wat bij te praten met hun tafelburen, maar ook met andere aanwezigen die ze lange tijd niet meer gezien hadden. Frank, onze animator zorgde voor een leuke muzikale noot en er werden hier en daar wat beentjes losgegooid. Rond 17 uur keerde iedereen voldaan en blij naar huis. Er was een fijne en geslaagde samenwerking tussen de verschillende kernen en de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek en zo zorgden vele handen voor lichter werk. Uit de eerste reacties mag deze samenkomst in de toekomst zeker herhaald worden.

EERSTE COMMUNIE groep Glabbeek
ma 15 april '24

Zaterdag (20 april ’24) ontvangen de meisjes en jongens van de groep Glabbeek voor de eerste keer de Heilige Communie om 10 uur in de kerk van Kapellen. Kom je meevieren en -bidden?

OP TOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL
zo 14 april '24

Te voet, met de fiets of met de auto op tocht naar Scherpenheuvel op zondagochtend 12 mei 2024….
Ga je mee?

VORMSELVIERING 2024
do 11 april '24

PASTOOR LUC GAAT MET PENSIOEN
zo 07 april '24

Luc Thiry is sinds 2006 pastoor van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. De week na Pasen ‘24 gaat hij met welverdiend pensioen voor onze parochies. Hij blijft wel voorganger van de zondagsviering van 9.30 uur in de kerk van Kapellen.

We nodigen iedereen uit om via www.kerkglabbeek.be/lucmetpensioen of via een briefje in de brievenbus van de pastorie van Glabbeek (Dries 9, 3380 Glabbeek) persoonlijke verhalen, memorabele momenten, mooie herinneringen, … met Luc, zowel in zijn hoedanigheid als persoon als in zijn functie als pastoor, te delen. Na 30 april 2024 zullen we deze herinneringen bundelen en aan Luc overhandigen.

OVERLIJDEN ARSEEN DE COSTER – ZUURBEMDE
wo 03 april '24

Op 31 maart ’24, Pasen, overleed Arseen De Coster op 92-jarige leeftijd. We nemen op zaterdag 6 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Arseen?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/31-maart-2024-arseen-de-coster/

Pagina's