Nieuws

UITVAARTEN IN DE GLABBEEKSE KERKEN: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
di 06 december '22

Persoonlijk afscheid
Afscheid nemen van een geliefde is een ingrijpend moment in je leven. In die moeilijke situatie willen wij, als pastorale ploeg, mensen van harte nabij zijn en ondersteunen. We zoeken samen met de nabestaanden naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. In de zondagskerk van Kapellen is er ook de mogelijkheid om foto’s te tonen. Een persoonlijk portret van de mens van wie we afscheid nemen.

Familie nabij zijn
Afscheid nemen in de kerk is als gemeenschap de familie nabij zijn. Op die manier worden nabestaanden geholpen om een eerste stap te zetten in het verwerkingsproces. Een afscheid in de kerk geeft anderzijds ook de kans aan de gemeenschap waarin de overledene geleefd heeft om afscheid te nemen.

Bovendien is er natuurlijk ook ons geloof, een geloof dat zegt dat de dood niet het einde is. Dat er toekomst is, ook als ons leven hier op aarde voorbij is. Het is een meerwaarde om vanuit dit geloof, een warme en hoopvolle boodschap, afscheid te nemen.

Ondersteuning en vorming
Om dit in elke parochiekerk (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) van onze pastorale zone mogelijk te maken zal vanaf 1 januari 2023 elke uitvaart voorbereid en voorgegaan worden door een vast team van mensen.

Elke uitvaart wordt voorgegaan door mensen die hiervoor gevormd werden. Naast onze pastoor Luc Thiry zijn ook Chris Nys en Gert Janssens aangesteld door onze bisschop als ‘voorgangers in uitvaarliturgie’. Zij hebben al meer dan 12 jaar ervaring in het voorbereiden en voorgaan van uitvaartplechtigheden. Ze volgen ook regelmatig bijscholingen hierover. Ze doen dit in samenwerking met een lector en iemand die zich ontfermt over de praktische zaken.

Welke kerk?
Je kan altijd kiezen in welke kerk je de uitvaart laat plaatsvinden. De begrafenis of de bijzetting van de urne kan ook op een kerkhof naar keuze.
Een uitvaart in de kerk is afscheid nemen midden je eigen dorpsgemeenschap. Zoals het leven daar verliep, te midden van buren, kennissen, school en verenigingen, zo geeft de gemeenschap en de Kerk ook betekenis aan het afscheid.

Zoals jij het zelf wil
Voor mensen die zelf graag beslissen om het eigen afscheid in de kerk te laten doorgaan is er de mogelijkheid om op voorhand een wilsbeschikking bij de gemeente in te dienen. Hierin kan je je eigen wensen kenbaar maken en deze moeten na je overlijden gerespecteerd worden. Het document waarmee je dit kan doen, vind je op onze website: http://www.kerkglabbeek.be/uitvaart

Financieel
Soms wordt weleens geopperd dat een dienst in de kerk duurder is dan in een uitvaartcentrum of crematorium. Dat is echter niet zo. Buiten het vast bedrag van 300 euro voor de dienst worden er in de kerk geen extra kosten aangerekend. Eventuele muziek en fotopresentatie zitten in de vergoeding begrepen. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

Meer info
Chris Nys, chris.nys@kerkglabbeek.be, 0478/44.56.61
Gert Janssens, gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82

OVERLIJDEN JOS NIJS – KAPELLEN
ma 05 december '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 1 december ’22 overleed Jos Nijs op 71-jarige leeftijd. We nemen donderdag 8 december 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jos?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/01-12-2022/jos-nijs

SINT-CECILIA: EEN HARTVERWARMEND MUZIKAAL FEEST IN ONZE ZONDAGSKERK!
zo 04 december '22

Het was al van 2019 geleden dat we in onze kerk Sint-Cecilia echt konden vieren met alles erop en eraan. Zij is de patroonheilige van de muziek en de muzikanten.
Maar op zondag 27 november 2022, meteen ook de eerste zondag van de Advent, was het eindelijk zover.

Voor die gelegenheid hadden we de The Mini Crescendo’s Glabbeek uitgenodigd om met ons mee te vieren. Elf talentvolle jongeren die onder de vakkundige leiding van Tom Deserranno en ondersteund door enkele volwassenen prachtige muziek brachten. Ze hebben dat schitterend gedaan.
Het was dan ook niet nieuw voor hen, drie jaar geleden waren ze er ook bij en dat was destijds hun allereerste optreden ooit. Ondertussen zijn ze enorm gegroeid en dat kon je duidelijk horen in hun muziek.

Ons zangkoor, gedirigeerd door Karin Vanstockstraeten en begeleid door Joris Cerulis was natuurlijk ook van de partij. Zoals elke zondag luisterden zij de eucharistie op. Sommige liederen samen met de Mini-Crescendo’s. De aanwezige gelovigen hebben er duidelijk van genoten.

Het werd een mooi feest waar dankbaarheid het centrale thema was. We zijn dankbaar voor ons zangkoor, zij geven elke week weer het beste van zichzelf in onze zondagskerk.

We vergaten ook onze jongerengroep “Music For Faith” niet. Voor diegenen die hen nog niet kennen, stellen we ze bij deze gelegenheid graag even voor. De groep is ontstaan nadat een paar van onze misdienaars met het idee kwamen om, samen met Toni Berek (jongerenpastor in onze regio) en Liesbeth Van Hemelen (Bunsbeek) muziek te maken.
We konden al enkele keren op hen rekenen, vooral bij gezins- en jongerenvieringen.

Van harte proficiat en dankjewel aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooi feest!

OVERLIJDEN FERNAND DEVOS – BUNSBEEK
zo 04 december '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 1 december ’22 overleed Fernand Devos op 69-jarige leeftijd. We nemen woensdag 7 december 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Quirinus van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Fernand?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/01-12-2022/fernand-devos

INZAMELACTIE SPEELGOED KANSARME KINDEREN GROOT SUCCES
za 03 december '22

Naar jaarlijkse traditie heeft de Vormselcatechesewerking van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek ook dit jaar speelgoed ingezameld voor het goede doel. Kinderen werden aangespoord om hun bruikbaar, maar teveel aan speelgoed een nieuw leven te geven. Ze brachten dit massaal binnen in de, niet toevallig, Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zaterdag 26 november ‘22. Zo konden ze ervaren dat het zinvol is om te geven en vooral hoeveel voldoening ze kunnen halen uit het delen met wie het minder goed heeft.

De honderden stukken speelgoed werden geschonken aan de organisatie Bezorgd Om Mensen uit Tienen. Deze vereniging van zuster Paula Jamers staat in voor de verdeling van het speelgoed onder kansarme gezinnen uit de regio, in nauwe samenwerking met het OCMW. Ook wij in Glabbeek vinden dat élk kind een mooie Sinterklaasperiode verdient.

Hartelijk dank voor uw geven!

PRIESTER JAN COOSEMANS OVERLEDEN
ma 28 november '22

J(e)an Coosemans, geboren in Leuven op 15 juli 1930 en overleden op zaterdag 26 november ’22 op 92-jarige leeftijd in wzc Huize Nazareth in Goetsenhoven.

Hij was van 1976 tot 2005 actief als pastoor in Sint-Gillis in Kumtich.

Tot enkele jaren geleden ging priester Coosemans regelmatig voor in eucharistievieringen in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. We zullen ons hem altijd herinneren als een vriendelijke en nederige man.

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Gilliskerk van Kumtich op woensdag 30 november 2022 om 10.30 uur.

We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor priester Coosemans?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/25-11-2022/jean-coosemans

BEKIJK DE DOCUFILM ‘THE LETTER’ MET PAUS FRANCISCUS OVER ECOLOGIE GRATIS
vr 25 november '22

De documentairefilm The Letter, over de kracht van de mensheid om de ecologische crisis te stoppen, ging op de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi in première in het Vaticaan. De film waarin ook enkele uitspraken van paus Franciscus over het milieu een prominente rol spelen, werd geproduceerd door het Academy Award-winnende Off the Fence-team, in samenwerking met de Laudato si’-beweging en de Dicasteries voor Communicatie en Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.)

De hoofdrolspelers van The Letter zijn een inheemse leider uit de Amazone, een vluchteling en een student uit Senegal, een jonge Indiase activist en een Amerikaans wetenschapperskoppel die de vaak ongehoorde stemmen vertegenwoordigen in het wereldwijde gesprek over onze planeet. De film toont dat zij de paus ontmoeten en samen de hoop vinden dat ons gemeenschappelijke huis kan worden gered. De huispredikant van de paus, Raniero Cantalamessa, geeft toelichting over de oude Franciscaanse wortels om de boodschap van Laudato si’ beter te begrijpen.

De film wordt gratis beschikbaar gesteld op YouTube Originals. Volgens de persdienst van de Heilige Stoel is het de eerste keer dat een film met de paus gratis beschikbaar is via een streamingdienst.

https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
Kies via ‘instellingen’ (het wieltje, onderaan rechts in de video) bij ‘ondertiteling’ voor automatisch vertalen en kies dan je taal naar wens.

SINTERKLAASVIERING
do 24 november '22

Sinterklaasviering in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zondag 4 december ’22 om 14 uur. Viering voor jong én minder jong…

PROF. PRIESTER MERTENS OVERLEDEN
wo 16 november '22

Professor Jozef Mertens, geboren in Oevel op 27 december 1928 en professor emeritus aan de Faculteit Letteren Romaanse Talen aan de K.U. Leuven, is op zondag 13 november ’22 op 93-jarige leeftijd onverwachts overleden in Kessel-Lo.

Tot enkele jaren geleden ging professor Mertens ook in onze Glabbeekse parochies regelmatig voor in eucharistievieringen. We zullen ons hem altijd herinneren als een sympathieke en vriendelijke man.

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de abdijkerk O.-L.-V. van Vlierbeek in Kessel-Lo op donderdag 24 november 2022 om 10.30 uur.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor priester Mertens?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.pues.be/condoleren/14721

Meer over zijn boekencollectie: https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/herkomst/collectie-frans-jozef-mertens

Pagina's