Nieuws uit de parochie

VORMSELVIERING 2023
vr 28 april '23

Op zaterdag 22 april 2023 om 10 uur vond in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen-Glabbeek de vormselviering plaats van 22 meisjes en jongens uit de parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Een zeer enthousiaste vormheer priester Steven Wielandts ging samen met onze Pastoor Luc deze Vormselviering voor. Het vormsel is de hernieuwing van de doopbelofte.

Sinds september 2022 waren de catechisten Erika, Ingrid, Gert en Sarah op weg gegaan met deze boeiende en leergierige meisjes en jongens. Het was een eerste catechesejaar waarin corona geen roet meer in het eten gooide. De startbijeenkomst en startviering, een aantal samenkomsten op vrijdagavond, een bezoek aan het aan Sint-Franciscus gewijde museum De Mindere in Sint-Truiden, een knutselnamiddag, waarvan een aantal werkjes werden neergezet op het kerkhof en andere werkjes werden afgegeven bij een bezoek aan de bewoners van het woonzorgcentrum, de Naamopgave en de Kruisoplegging, al deze activiteiten werden gretig bijgewoond. Het bezinningsweekend in maart in Scherpenheuvel was het hoogtepunt (waar we mochten rekenen op de ondersteuning van Liesbeth Van Hemelen).

Tijdens de vormselviering werden een aantal muzikale intermezzo’s gebracht door drie van de vormelingen en jeugdpastor Toni Berek, samen met enkele leden van het muziekgroepje Music4Faith.

In de eigenlijke Vormselritus werden de vormelingen de handen opgelegd door vormheer Steven, pastoor Luc, de catechisten, en de aanwezigen. Daarna werden ze gevormd met het H. Chrisma, onlangs gezegend door onze bisschop in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Zoals olie alles doordringt en een onuitwisbaar teken achterlaat, zo wil Gods Geest ook ons doordringen en ons maken tot mensen die in warmte leven voor elkaar. Want olie geeft kracht, maakt soepel en houdt mensen in beweging. Olie wordt geperst uit de vrucht van de olijfboom, symbool van eeuwig leven. Meter en peter of andere naasten werden gevraagd om hun hand te leggen op de schouders van de vormeling. De handoplegging is door de eeuwen heen een teken van bescherming bieden, van bekommerd zijn om elkaar.

Dit was eveneens de belangrijkste boodschap die vormheer Steven aan iedereen mee gaf: zie mekaar graag!

Na de viering werden de kersvers gevormde meisjes en jongens beloond met een paar geschenkjes, werden ze gefotografeerd en konden ze daarna gevierd worden in hun families. Proficiat aan de 22 jongelingen, die door de hernieuwing van hun doopbelofte hopelijk de weg vinden naar een rijk-christelijk gevuld leven, gesterkt door de Heilige Geest.

Foto’s: Luc Vanrijkel

SINT-QUIRINUSVIERING 2023
do 27 april '23

Zaterdagavond 29 april ’23 om 19 uur vieren we Sint-Quirinus, de patroonheilige van Bunsbeek. Van harte welkom!

TAIZE-VIERING IN ZUURBEMDE
ma 24 april '23

Op vrijdag 5 mei ’23 om 19 uur wordt in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde een Taizéviering georganiseerd.

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen en bidden, luisteren naar de Schrift, stil worden, … De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve zangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. In deze waken bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan.

Je kan gemakkelijk aansluiten en meezingen en bidden.

NAAR SCHERPENHEUVEL
zo 23 april '23

VORMSEL 2023
wo 19 april '23

Van harte welkom zaterdag om onze meisjes en jongens een hart onder de riem te komen steken en om voor hen te komen bidden…

PASEN
zo 09 april '23

… de aansporing om steeds weer
op te staan en verder te gaan

… voelen dat er
licht is in de duisternis

… het geloof dat
liefde sterker is dan de dood

… het geloof in een God
Die er altijd en overal voor ons is

… samenkomen met mensen
die elkaar graag zien

… vieren dat de lente in ons land is
en in ons leven mag komen

… geloven dat Jezus
verdwenen was uit het graf
en in ons hart is gekropen

Een zalige paastijd gewenst!
Vreugde, vrede en geluk.

BIJNA PASEN
vr 07 april '23

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 06 april '23

Vandaag -Witte Donderdag- vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome en keren zondag -Pasen- terug. Omstreeks 18.15 uur worden de klokken voor de laatste keer geluid en zal er tot Stille Zaterdagavond in de Glabbeekse parochies en daarbuiten geen kerkklok meer te horen zijn. Volgens de legende verlaten de kerkklokken op Witte Donderdag de kerktoren en vliegen ze naar Rome tijdens de mis. De klokken krijgen miraculeus vleugels en vliegen hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op en vliegen ze terug naar hun kerktorens, waar ze de eieren in tuinen en parken laten vallen. Dus, niet de paashaas, maar vliegende klokken verstoppen eieren met Pasen.

BEZINNINGSWEEKEND VORMSELCATECHESE
di 04 april '23

Op vrijdag 24 maart 2023 vertrok onze groep vormelingen naar Scherpenheuvel. Van een stralende zon was niet veel te merken, maar de lachende en de nieuwsgierige gezichten maakten het regenweer snel goed!
Na inspectie van de kamers en het uitpakken van de spullen, kwam een fijn gesprek met pastoor Luc op gang. Er werd gebabbeld over de Kerk en haar mensen, maar vooral ook over ‘wie ben jij nog?’. De monden van sommigen vielen open van verbazing, toen ze hoorden dat ‘praten met mensen’ en ‘boeken lezen’ ook dingen zijn die een pastoor graag doet. Na een ontspannende dagsluiting met mooie verhalen, kwam een – korte – nachtrust goed van pas.

Op zaterdagochtend verkenden we te voet, in groepjes, Scherpenheuvel. Nadat de geschiedenis van dit bedevaartsoord verteld werd, gingen we op zoek naar de 7 sterren, verspreid door de stad.
De zoektocht werd gevolgd door een groepsgesprekje tussen de jongeren. Ze stelden elkaar vragen en zochten samen naar antwoorden die zelfs een ervaren catechist deden nadenken.
Nadien mochten we de klokkentoren van de basiliek beklimmen, voor sommigen beangstigend hoog, maar heel erg de moeite!
Priester Geert gaf een boeiende uitleg rond de schattenkamer en trakteerde ons op enkele bekende melodietjes op de beiaard.
Een heerlijke maaltijd werd ons voorgeschoteld in ‘De Ram’, gezellig was dat zeker!
Er volgden nog een namiddag met workshops waarin we wat stilstonden bij vergeving, bidden en sacramenten, daarna samen het Isabellaplein op en voorbijgangers de vrede wensen, net voor we eucharistie gingen vieren in de basiliek. De dag werd afgesloten met een ontspannende, maar inhoudelijk sterke film, die zowel de catechisten als de vormelingen kon boeien.

De laatste voormiddag was het tijd na het verzorgd ontbijt onze kamers op te ruimen. We speelden nog een fijne quiz – knap wat onze kinderen hebben opgestoken tijdens dit weekend! – en vierden nog een keer eucharistie in Scherpenheuvel, samen met onze ouders die uitgenodigd werden.
Nu zijn we echt klaar voor de mooie dag, op 22 april 2023. De dag waarop we gevormd zullen worden!

Pagina's