Nieuws uit de parochie

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 28 maart '24

Vandaag -Witte Donderdag- vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome en keren zondag -Pasen- terug. Omstreeks 18.15 uur worden de klokken voor de laatste keer geluid en zal er tot Stille Zaterdagavond in de Glabbeekse parochies en daarbuiten geen kerkklok meer te horen zijn. Volgens de legende verlaten de kerkklokken op Witte Donderdag de kerktoren en vliegen ze naar Rome tijdens de mis. De klokken krijgen miraculeus vleugels en vliegen hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op en vliegen ze terug naar hun kerktorens, waar ze de eieren in tuinen en parken laten vallen. Dus, niet de paashaas, maar vliegende klokken verstoppen eieren met Pasen.

OVERLIJDEN MARIE-LOUISE COENEN
wo 27 maart '24

Op 25 maart ’24 overleed Marie-Louise “Wiske” Coenen op 85-jarige leeftijd. We nemen op woensdag 3 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Marie-Louise?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/25-03-2024/marie-louise-wiske-coenen

OVERLIJDEN PAUL TWEEPENNINCKX
ma 25 maart '24

Op 23 maart ’24 overleed Paul Tweepenninckx op 70-jarige leeftijd. We nemen op dinsdag 2 april 2024 om 10.30 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Paul?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/23-maart-2024-paul-tweepenninckx/

HET VERHAAL VAN DE APOSTEL JUDAS GEBRACHT TIJDENS VOORSTELLING
do 21 maart '24

Judas Iskariot, één van de meest controversiële personages in de christelijke geschiedenis. Zijn naam roept automatisch vragen op over verraad, geloof en menselijke relaties. En toch kwamen er op zaterdag 16 maart ’24 heel wat mensen naar onze zondagskerk om naar zijn verhaal te kijken en te luisteren.

Luc Devisscher ging die avond letterlijk en figuurlijk in de schoenen van Judas staan tijdens de opvoering van het woordtheater ‘Judas Iskariot, Apostel van Jezus’. Hij deed dat samen met mensen uit onze pastorale zone en uit de drie Glabbeekse toneelverenigingen (BOK, De Muiletrekkers en TAW) en met prachtige aangrijpende muzikale omkadering.

De voorstelling introduceerde ons niet alleen in het leven van Judas Iskariot, maar ook in dat van een aantal andere figuren die hierbij betrokken waren. Zo ontmoetten we Jezus, de vrouw met het albasten flesje, figuren als de hogepriester en schriftgeleerden en een menigte van oproerkraaiers.

In deze vastentijd, toch een periode van bezinning en reflectie, hebben al deze mensen geprobeerd om de complexe figuur van Judas en de thema’s van verraad, berouw en vergeving op een diepgaande manier te verkennen en vorm te geven. Elke aanwezige, gelovig, twijfelend of ongelovig, kon leren uit dit verhaal. Het was vooral een uitnodiging tot zelfreflectie en meer begrip voor elkaar, zeker in deze periode naar Pasen toe. Want zit Judas niet een klein beetje in elk van ons? Dat alles nodigde uit tot napraten over geloof, over menselijk gedrag, over goed en kwaad…

De samenwerking in aanloop naar deze voorstelling en de uiteindelijke opvoering heeft ons als gemeenschap dichter bij elkaar gebracht, een niet te onderschatten nevenwerking van het geheel. En daarvoor willen we, als pastorale zone, al die mensen bedanken die hier hun schouders onder hebben gezet. Alle acteurs, muzikanten, de dames van de kleding, de lady’s van de catering, de mannen van het decor en de belichting, de helpers achter de schermen, de leden van de werkgroep Evangelisatie en zoveel mensen die spontaan aanboden om te helpen… Dikke merci, jullie krijgen onze grootste dank. De samenwerking was ‘TOP’.

En vooral een grote dankjewel aan Luc Devisscher, die met kennis van zaken en veel geduld iedereen regisseerde en zelf op een meesterlijke manier gestalte gaf aan ‘Judas Iskariot, apostel van Jezus’.

OVERLIJDEN LUCIENNE MILIAUX – BUNSBEEK
wo 20 maart '24

Op 16 maart ’24 overleed Lucienne Miliaux op 93-jarige leeftijd. We nemen op zaterdag 23 maart 2024 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Lucienne?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/16-maart-2024-lucienne-miliaux/

NAAMDAG PATROONHEILIGE BELGIE
di 19 maart '24

De heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Hij wordt aanroepen als patroon van de vaders, maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. Maar hij is ook de patroonheilige van België en vandaag, 19 maart, vieren we zijn naamfeest.

Onze paus Franciscus zei onlangs dit: “Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef. Als ik een probleem of een moeilijkheid heb, dan schrijf ik een klein briefje en plaats dit onder het Sint-Jozefbeeld zodat hij er een nacht kan over dromen. Ik vraag hem met andere woorden: bid voor dit probleem.”

Bid jij ook even mee?

Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilige Huisgezin,
bescherm ons gezin.

Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons genadig bij in de strijd
tegen het kwaad.

Geef ons de moed om iedere dag opnieuw
onze plichten te vervullen
en de wil van God te volbrengen.

Weerhoud onze tong
van onwaarheid en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.

Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds
wederzijds vertrouwen en
verdraagzaamheid zouden heersen.

Keer alle gevaar naar ziel en lichaam van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de baan.

En moge tenslotte God
steeds de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.

Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons!

PALMZONDAG
ma 18 maart '24

Zondag (24/03) om 9.30 uur vieren we Palmzondag in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.

VERNIEUWING ELEKTRICITEIT KERK VAN KAPELLEN
vr 15 maart '24

Enkele jaren geleden werd beslist om de elektrische installatie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen volledig te vernieuwen. Het vorige was ondertussen vele tientallen jaren oud en er was dringend nood aan een veilig, hedendaags systeem, dat klaar is voor de toekomstige ontwikkelingen.

Er werden in 2023 verschillende firma’s uit de streek aangeschreven door de kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek met de vraag om een offerte in te dienen. Drie bedrijven gingen in op de vraag en stelden zich kandidaat voor de aanbesteding. Het was uiteindelijk de firma Stijn Pans uit Bunsbeek die geselecteerd werd om de klus te klaren.

Deze week werd gestart met de werkzaamheden. Bekabeling, kabelgoten, zekeringkast, stopcontacten en lichtschakelaars werden vernieuwd, nood- en ledverlichting en netwerkbekabeling werden geplaatst, … Deze vervanging van de installatie is niet alleen een technische upgrade, maar ook een symbolische stap naar de toekomst. Het benadrukt het belang van het koesteren van ons erfgoed terwijl we ons aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Door deze balans te bewaren, kunnen we ervoor zorgen dat de kerk van Kapellen nog vele generaties lang een bron van inspiratie en verbondenheid zal zijn voor de geloofsgemeenschap.

VORMELINGEN OP WEEKEND
do 14 maart '24

Negentien enthousiaste kandidaat-vormelingen en vier even enthousiaste catechisten stonden klaar om het jaarlijkse bezinningsweekend te beginnen, in en rondom het ‘huis van Maria’, te Scherpenheuvel.
Na een kort afscheid van de ouders, verkenning van de kamers en opmaken van de bedden, konden we er echt aan beginnen op vrijdagavond 23 februari ‘24.
Starten deden we met een gesprek met pastoor Luc, die voor de gelegenheid naar Scherpenheuvel kwam. Er werden vragen gesteld over het leven als priester in deze tijd, maar al snel ging het gesprek over ‘vergeving’. Geboeid verdiepten we ons in wat het geloof eigenlijk van ons verwacht, als het gaat om fouten vergeven. De avond afsluiten gebeurde met een moment van stilte en – voor wie wilde – stille biecht. Samen verbrandden we de zonden in de ‘vuurpot’ en baden om vergeving.
Na nog een ontspanningsmoment door catechiste Ingrid, werden de lichten op de kamers gedoofd en gingen we de nacht in.

Zaterdag, na het ontbijt, begonnen we aan een goedgevuld programma. Een wandeling doorheen Scherpenheuvel, waarbij de geschiedenis van het bedevaartsoord onthuld werd. Leerrijk, want wie kent nog een ‘keerskat’ in deze tijd?
Dankzij onze gids Michaël, coördinator van ‘huis van Maria’, kregen we opnieuw de kans om tot in de beiaard van de basiliek te gaan. Enkelen van ons mochten zelfs een liedje spelen? De kolossale koperen klokken maakten indruk, net als de vele trappen die we moesten bestijgen. Het waren er zoveel, dat we de tel onderweg zijn kwijtgeraakt.
Na een lekkere maaltijd in restaurant ‘de Ram’, verdeelden we ons in groepjes om ons in enkele inhoudelijke thema’s te verdiepen. Al spelend, knutselend en zingend – met dank aan jongerenpastor Toni – ontdekten we onze gelovige identiteit.
We gingen opnieuw naar buiten en deelden vredeswensen uit aan voorbijgangers, de ene reageerde hier verrast op, een andere was dankbaar, een enkeling liep ons voorbij. Ook hierdoor leerden onze jongeren dat uitkomen voor je geloof niet altijd warm onthaald zal worden, maar de Blijde Boodschap spreken en uitdragen nooit verloren is.
Van tussen de mensen, naar de basiliek voor het avondgebed. Voor allen een nieuwe manier om gebed te beleven, samen zingend.
De dag afsluiten deden we traditiegetrouw met een beklijvende film, een verhaal over vertrouwen in de kracht van gebed, geloven in de goedheid die elk mens vanbinnen draagt en geloof in het heil van vergeving vragen en krijgen.

De nacht verliep rustig en op zondag, na opnieuw een lekker ontbijt en het opruimen van de kamers, baden we onder een heerlijke winterzon de Kruisweg.
We werden bewust van het lijden van Jezus en de kern van ons geloof: Liefde overwint, God is liefde.
De ouders en familieleden werden uitgenodigd in de eucharistieviering in de basiliek. Talrijk mochten we hen daar ontmoeten, om samen te vieren.
Tijdens de eucharistie, voorgegaan door priester Geert Narinx en diaken-catechist Marc Jacobs, kregen enkele vormelingen de kans om de gaven aan te brengen. Het werd op die manier een warme en persoonlijke viering. Moe, maar voldaan gingen we naar huis. Vol nieuwe energie gaan we nu, samen, de laatste weken van de vormselvoorbereiding in.

Bedankt aan de mensen bij ‘huis van Maria’, voor de gastvrijheid tijdens dit weekend, bedankt catechisten Ingrid, Liesbeth, Gert en Marc om de organisatie en invulling voor jullie rekening te nemen, bedankt vormelingen, voor jullie bereidheid dit samen te willen doen,
bedankt pastoor Luc en jongerenpastor Toni, voor jullie betrokkenheid bij wat leeft bij ons, bedankt Jezus, om ons de Weg te tonen.

PAASCOMMUNIE AAN DE ZIEKEN EN HOOGBEJAARDEN
di 12 maart '24

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde die op woensdag 20 maart ‘24 vanaf 14 uur thuis de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, door pastoor Luc wensen te ontvangen, dienen uiterlijk op maandag 18 maart een seintje geven aan Arlette Laermans op 0497/99 42 69.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

Priest Holding Communion Wafer — Image by © Royalty-Free/Corbis

Pagina's