Nieuws uit de parochie

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
vr 20 oktober '23

We wensen alle jongeren vandaag een fijne Dag van de Jeugdbeweging!

OVERLIJDEN LOUIS SCHRYVERS – ATTENRODE
di 17 oktober '23

Op 12 oktober ’23 overleed Louis Schryvers op 80-jarige leeftijd. We nemen op woensdag 18 oktober 2023 om 10.30 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Andrieskerk van Attenrode.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Louis?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/12-oktober-2023-louis-schryvers/

ALLERHEILIGEN 2023
ma 16 oktober '23

Je verdriet hoef je niet alleen te verwerken. Op woensdag 1 november ’23 ben je welkom in onze Allerheiligenvieringen.

SAMANA BUNSBEEK OP BEDEVAART NAAR HEPPENEERT
di 10 oktober '23

Dinsdag 19 september 2023 trokken 49 deelnemers (een volle liftbus) op bedevaart naar Heppeneert bij Maaseik.
Hier wordt O.-L.-Vrouw van Rust aanbeden, jaarlijks komen er 25.000 mensen op bedevaart naar dit kleine, maar o zo fijn en vooral rustgevend oord aan de oevers van de Maas.
Men komt er vooral bidden voor geestelijke en lichamelijke gezondheid, om bevrijd te worden van angsten en kwellingen, om inzicht te verkrijgen in moeilijk te nemen beslissingen of gewoon om tot rust te komen.
Het werd een zeer fijne namiddag met koffie en taart, een verzorgde eucharistieviering, ruime gelegenheid om kaarsjes te branden, het oord en bijhorend park te bezoeken met een uniek concept van een prachtig aangelegde strooiweide rond 7 thema’s (de 7 blijde geheimen van Maria, uitgebeeld op bronzen medaillons).
Met een heerlijke broodmaaltijd sloten we deze dag af vooraleer tevreden huiswaarts te keren.

MEER DAN ANDERHALF JAAR WAS GLABBEEKSE PASTORIE EEN GASTVRIJ VERBLIJF VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
ma 09 oktober '23

De kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek kreeg in maart ’22 de vraag van het gemeentebestuur om een Oekraïens gezin tijdelijk op te vangen. De kerkfabriek vond het haar christelijke plicht om dit gezin uit het door oorlog geteisterde Oekraïne onderdak te bieden. Enkele ruimtes op de benedenverdieping van de pastorie werden voor hen vrijgemaakt. Meer dan anderhalf jaar later verhuizen ze nu naar een privé huurwoning.

De eerste verdieping is reeds enkele jaren verhuurd, daarom kon het gezin enkel op de gelijkvloerse verdieping terecht (keuken en vergaderinfrastructuur). Het gemeentebestuur zorgde voor aangepaste sanitaire voorzieningen. Het OCMW en schepen Hilde stonden in voor de begeleiding van de nieuwe bewoners. Er werd reeds van in het begin duidelijk gesteld dat dit een voorlopige oplossing was. Aan het gezin werd gevraagd om een definitieve, aangepaste woonst te zoeken. Die werd ondertussen gevonden ineen naburig dorp, in een privé huurwoning. De opvang van Olha, Sergei en hun hulpbehoevende zoon in de pastorie liep op 1 oktober ten einde. De hulp die geboden werd, gaf hen de tijd en ruimte om hun plaats hier te vinden. De vader van het gezin vond een vaste job en ze spreken al een aardig mondje Nederlands.

Het verblijf van deze drie sympathieke Oekraïense oorlogsvluchtelingen illustreert de kracht van solidariteit van een kleine christelijke gemeenschap. In tijden van crisis kunnen kleine gebaren van vriendelijkheid en steun een groot verschil maken in het leven van degenen die lijden. Glabbeek toonde aan dat, zelfs in een klein dorp, de wil om te helpen en de bereidheid om te delen wel degelijk verschil kan maken voor degenen die hun thuisland zijn ontvlucht op zoek naar veiligheid en hoop.

VOORBEREIDINGEN OP PLECHTIGE COMMUNIE / VORMSEL STARTEN BINNENKORT
vr 06 oktober '23

Je kind is gestart in het zesde leerjaar van de lagere school. Heb je er al over nagedacht om je zoon of dochter in te schrijven voor de voorbereidingen op het Vormsel / de Plechtige Communie in 2024? De catechese-samenkomsten starten op zaterdagnamiddag 14 oktober ’23. Het hoogtepunt is de Vormselviering op 13 april ’24 (of 27/04).

Interesse? Graag een belletje naar 0474/72.14.82 of mailtje naar gert.janssens@kerkglabbeek.be

FEESTDAG PATROONHEILIGE
wo 04 oktober '23

In het najaar van 2020 werd Sint-Franciscus van Assisi de patroonheilige van de pastorale zone Glabbeek. Vandaag, woensdag 4 oktober, is wereldwijd zijn feestdag.

Meer over zijn boeiende leven: https://www.heiligen.net/heiligen/10/04/10-04-1226-franciscus.php

Waarom kozen we in Glabbeek Franciscus als patroon?

Franciscus wordt vaak beschreven als de man die met de vogels sprak. En dat heeft natuurlijk wel iets schattigs.
Maar wanneer je zijn leven leest en bestudeert, zie je vele andere dingen die inspirerend zijn:
Franciscus was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een man van de milieubeweging, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen en zelfs religies verbinden.
Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving.
Gevoelig, genereus, radicaal en goedhartig.
Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het evangelie, de blijde boodschap uitdroeg over heel de wereld. Getuige daarvan de vele volgelingen (Minderbroeders, Kapucijnen, Clarissen…) die gedurende zijn leven al overtuigd waren van het feit dat deze boodschap niet verloren mocht gaan.
De combinatie van deze eigenschappen heeft voor ons de doorslag gegeven.

Met onze huidige Paus verkeren we bovendien in goed gezelschap, want ook hij koos voor de naam Franciscus en dat heeft eveneens bijgedragen aan ons besluit.
Ook hij is een vernieuwende geest, een eenvoudige en inspirerende figuur met aandacht voor mensen, voor de zwakkeren in de samenleving. Ook hij leeft ons het evangelie voor.
We kunnen van hen beiden heel wat leren.

GEEN PAROCHIEBLAD DEZE WEEK?
za 30 september '23

Deze week vond u geen Kerk & Leven Glabbeek in uw brievenbus omwille van ziekte en afwezigheid van verschillende mensen bij de opmaakdienst van uitgeverij Halewijn. De uitreiking zal daardoor pas begin volgende week gebeuren. Een situatie van overmacht dus.

Het parochieblad van deze week kan u vinden op www.kerkglabbeek.be/sites/default/files/ParochiebladWeek39.pdf

Ook voor de komende week zal zich wellicht een groot probleem voordoen. Vanuit Halewijn probeert men er alles aan te doen om de achterstand bij de opmaakafdeling in te halen.

Daar bovenop heeft Bpost aangekondigd dat er volgende week syndicale acties gepland staan die de uitreiking wellicht onmogelijk zullen maken.

Onze oprechte verontschuldigingen voor het grote ongemak dat deze enorme vertraging met zich meebrengt voor u.

Rechtvaardigheid en gerechtigheid
vr 29 september '23

Zondag 24 september 2023, 25ste zondag door het jaar (jaar A)

Van het verhaal over de “werkers van het elfde uur” heeft iedereen onmiddellijk begrepen dat het iets helemaal anders wil zeggen dan wat er letterlijk staat. Want wat hier verteld wordt is zowel sociaal als economisch totaal onaanvaardbaar. Er is geen enkele werkgever bereid om iemand die zich maar even laten zien heeft, en dan nog vooral om koffie te drinken, een volledig dagloon te geven. En een werknemer zou wel gek zijn moest hij 10 uur staan zwoegen terwijl hij na 1 uur al hetzelfde loon zou krijgen.
Moeten we er dan maar van uitgaan dat, als Jezus het heeft over het Rijk Gods, Hij daarmee de situatie in de hemel bedoelt?
In zekere zin wel. Het kan ook niet anders of in het eeuwig leven zal er een soort gelijkheid bestaan. Als in de hemel een groot mens aankomt, die als een echte heilige geleefd heeft en dan komt daar een kneusje aan zoals ik, iemand die alleen maar, door de pure goedheid van God, met de hakken over de sloot is geraakt, dan kan het niet anders of wij worden op dezelfde manier in Gods leven opgenomen. Als ik het eeuwig leven binnenga, dan is eeuwig nu eenmaal eeuwig en dan kan zelfs de grootste heilige niet “eeuwiger” zijn dan ik. En als je het oneindig geluk bereikt, kan zelfs een apostel of Sint-Franciscus zelf niet “oneindiger” gelukkig zijn dan ik.

AARDE
Maar, hoe waar deze redenering ook mag zijn, ze is een beetje naast de kwestie.
Want als Jezus het heeft over het Rijk Gods (of het Rijk der Hemelen) dan heeft Hij het altijd over hemelse toestanden die, door ons, ook hier op aarde moeten gerealiseerd worden.
En die hemelse toestanden houden in dat rechtvaardigheid alleen, niet volstaat.
Dat rechtvaardigheid moet aangevuld worden met liefde en barmhartigheid.
En dat strijkt tegen de haren in. Want het streven naar rechtvaardigheid is zowat het edelste streven dat in een mens kan leven. En als alles rechtvaardig verdeeld is en iedereen kreeg waar hij recht op heeft, dan komt ons rechtvaardigheidsgevoel in opstand als daarbovenop de een toch nog wat meer krijgt dan de ander.
En hier zit nochtans het punt: liefde en barmhartigheid zijn niet strikt rechtvaardig.
Onze baas die zal ons, als hij rechtvaardig is, een passend loon geven als wij goed en efficiënt voor hem werken.
Maar God is niet onze baas. God is. . . onze Vader.

RECHTVAARDIGHEID PLUS
En een vader (en zeker ook een moeder) kan meer aandacht en zorg geven juist aan dat kindje dat minder handig is, minder goed meekan dan de anderen.
Denk aan het verhaal van het verloren schaap. De herder laat 99 schapen in de steek om het verloren schaap te zoeken. Was dat ene schaap dan kostbaarder, specialer dan de anderen?
Hoegenaamd niet. Het was zoekgeraakt, verloren gelopen, misschien wel het domste schaap van de hele kudde. Maar voor de liefde wordt het precies door zijn zwakte en verloren-zijn het schaap met recht op de meeste zorg.
Het christelijk geloof schaft de rechtvaardigheid niet af. Integendeel. Het vult die aan. En het spreekt dan van gerechtigheid. Gerechtigheid is vervolmaakte rechtvaardigheid. Gerechtigheid is rechtvaardigheid, aangevuld met liefde.
Het wordt barmhartigheid dan.

GODDANK
En hier zit de wrevel bij de “rechtvaardigen”.
De centrale zin in de kwaadheid bij de werkers van het 1ste uur is: “Hij stelt hen (die laatst gekomen zijn) aan ons gelijk. Wij die zoveel langer hebben gewerkt”.
En dat doet de barmhartigheid inderdaad. Ze is niet strikt rechtvaardig.
Je ziet die dingen ook in onze werksituatie bijvoorbeeld.
Je hebt jarenlang je best gedaan, de firma, de instelling, het werk zien groeien en je hebt daar zelf een flinke bijdrage aan geleverd. En dan komen er een paar nieuwelingen, jonge snaken met een universiteitsdiploma. En die weten alles beter en hebben het op elk vlak beter en gemakkelijker dan jij in de pionierstijd. En ze verdienen ook in verhouding veel meer dan jij vroeger. En dat wringt.
En ook in onze gezinnen. Het is duidelijk dat de meeste jongeren in onze tijd nog moeilijk een huis kunnen bouwen of kopen, zonder serieuze steun van hun ouders en, eventueel, hun grootouders. De vorige generaties konden daar niet op rekenen, ze moesten zelf werken voor elke steen en elke stoel of tafel. Zij hadden het dus veel moeilijker. Is dat onrechtvaardig? Strikt genomen, ja.
Maar dat wil ook zeggen dat wij het allemaal veel beter hebben dan 50 en 100 jaar geleden. Ook de ouders en de grootouders. En zo is het goed.
Bovendien, laat ons eerlijk zijn: goddank is God een liefdevolle Vader en overtreft zijn barmhartige liefde zijn rechtvaardigheid. Moest God alleen maar strikt rechtvaardig zijn, zou het er voor ons niet al te best uitzien. . .
En dan denk ik op de eerste plaats aan mezelf.

Pagina's