Nieuws uit de parochie

AFHAAL-SINT-ONTBIJT
do 23 november '23

SINT-HUBERTUSVIERING MET BROOD- EN HONDENWIJDING
di 21 november '23

Op zondag 5 november 2023 vond de Sint-Hubertusviering plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
Tijdens de eucharistieviering zegende pastoor Luc het brood, dat vooraf netjes in zakjes was gestoken. Iedereen kon op het einde van de viering naar voren komen om een zakje mee naar huis te nemen.
Vroeger werd het brood gezegend om de mensen te beschermen tegen hondsdolheid. Nu bidden we dat de mensen die van dit brood eten beschermd mogen worden tegen alles wat kwaad is en dat ze Jezus als het Brood voor hun leven mogen zien.
Na de viering mochten alle baasjes met hun honden de kerk binnenkomen voor de hondenwijding. Ook de meegebrachte hondensnoepjes werden gezegend.

EEN GESPREK MET EEN BIJBELWETENSCHAPPER BENEDICTE LEMMELIJN
zo 19 november '23

De Katholieke Kerk, een instituut dat momenteel onder zware druk staat. In een interview vertelt Bénédicte hoe zij kijkt naar het instituut ‘kerk’: ‘Loyaal, maar tegelijk heel kritisch. … Ik zag als kind niet alleen de mooie lange gewaden, maar ook het menselijke en het kleinmenselijke. Dat is een houding die me tot vandaag typeert: enerzijds de inzet om de kerk te helpen dragen, anderzijds die kritische blik.’

Bénédicte is bereid om vragen te beantwoorden die er bij de Davidsfondsleden en onze sympathisanten leven. Vanuit uw vragen wordt de lezing opgebouwd. Stuur die daarom vóór 20 november naar df.glabbeek@gmail.com

Professor Dr. Bénédicte Lemmelijn is hoogleraar Bijbelwetenschap (Oude Testament) en decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zij is lid van de Pauselijke Bijbelcommissie.
Auteur van verschillende boeken, waaronder: ‘Mindful geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid’ en ‘Mijn geloof als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord’.

Wanneer: woensdag 29 november ’23 om 19.30 uur
Waar: zaal Glazuur, Dries 9, 3380 Glabbeek
Toegang: leden Davidsfonds 10 euro – Niet-leden: 12 euro.
Informatie: Leona Cloots: 0474 /25 82 12, leona.cloots@gmail.com

HUWELIJK KAPELLEN: FEMKE EN BORIS
vr 17 november '23

Op zaterdag 26 augustus 2023 gaven Femke Salmon en Boris Vicca elkaar het ja-woord in de kerk van Kapellen. Als christelijke parochiegemeenschap wensen wij dit koppel héél veel geluk toe in hun huwelijksleven. Van harte gefeliciteerd!

Heer God, wij danken U voor de band tussen Femke & Boris,
die hun levensweg verdergaan als man en vrouw.
Wil altijd bij hen blijven, Heer,
in het licht van de dag en het duister van de nacht.
Dat zij eenvoudige en goede mensen mogen zijn
en dat zij steeds weten te genieten van de vreugde en het geluk
die zij vinden bij elkaar en bij anderen.
Laat hen veel blije dagen kennen.
Amen.

SINT-CECILIAVIERING
vr 17 november '23

Zondag 19 november 2023 vieren we Sint-Cecilia, de patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers en dus ook van ons zangkoor en jongerenkoortje Music4Faith! Samen met de Mini-Crescendo’s zetten we Sint-Cecilia in de bloemetjes…

NEST AZIATISCHE HOORNAAR IN KAPELLEN VERWIJDERD
ma 13 november '23

Tijdens de Allerheiligenperiode werd de serene sfeer op het kerkhof van Kapellen onverwachts verstoord. In de takken van een boom, achteraan op het kerkhof, werd een indrukwekkend nest van +- 2.000 Aziatische hoornaars ontdekt.

De Aziatische hoornaar, afkomstig uit Oost-Azië, staat bekend om zijn imposante verschijning.

Heel wat mensen voelden zich terecht ongemakkelijk bij de gedachte aan de aanwezigheid van deze invasieve soort, wetende dat Aziatische hoornaars bekend staan om hun potentieel gevaarlijke steken en agressieve gedrag.

De gemeente werd op de hoogte gebracht en specialisten konden het gevaar neutraliseren. De operatie werd uitgevoerd door Nicky Torbeyns en zijn collega Koen. Met een lange lans prikten ze de bol aan en werd er vergif (biocide) in het nest gespoten. Amper een vijftal minuten later vallen vielen de hoornaars uit het nest. Het nest zelf is op een half uur uitgeroeid. De bol blijft hangen, want deze zal niet opnieuw bevolkt worden. Bij een volgende storm vallen de restanten naar beneden.

Nicky en zijn collega hebben het rond deze periode iets makkelijker om de nesten op te sporen, nu de bladeren van de bomen vallen. Het is belangrijk elk nest te vernietigen vooraleer de vrieskou er is. Sommige nesten hebben nog geen koningin, maar tot de eerste vrieskou kunnen die nog wel geproduceerd worden.

AFHAAL-SINT-ONTBIJT
zo 12 november '23

VORMSELCATECHESE 2024 GESTART!
za 11 november '23

Op zaterdag 14 oktober ’23 hadden de 5 catechisten van de Pastorale Zone Glabbeek het genoegen om kennis te maken met 19 kandidaat-vormelingen, in het parochiecentrum van Attenrode.
De hele namiddag werd er gepraat over geloof, werd er een keuzespel gespeeld, maakten ze kennis met enkele belangrijke figuren binnen ons geloof en werd er ook heel erg gelachen. Jongerenpastor Toni bracht een bezoekje om samen de liedjes voor de startviering in te oefenen. Nadien werd gesmuld van lekker hotdogs en een verfrissend drankje.
De startdag werd een gezellig samenzijn, dat we samen biddend konden afsluiten.

De dag nadien, op zondag 15 oktober ‘23, werden deze jongeren met hun gezin uitgenodigd in de gezinsviering, tevens ook de startviering van hun voorbereidingstraject.
De viering, die in het teken stond van ‘Kiezen’, gaf een centrale plaats aan Franciscus van Assisi, die een voorbeeld voor velen is.
Samen met hun gezin en met de catechisten luisterden onze jongeren naar zijn verhaal, baden ze om kracht en durf om de keuze voor hun vormsel te maken en zongen ze , met Music4Faith, over hun geloof.
De catechisten Erika, Ingrid, Liesbeth, Gert en Marc kregen de zegen door pastoor Luc, om de jongeren mee te nemen in het geloof en hen te ondersteunen bij de keuze die ze maakten.
Op het einde van deze viering werd ook het beeld van Sint-Franciscus, speciaal meegebracht uit zijn woonplaats Assisi, gezegend. Dit beeldje krijgt een ereplaats in de pastorie van Glabbeek, tevens ook de plaats waar de kandidaat-vormelingen regelmatig zullen samenkomen om elkaar en Jezus te ontmoeten.
Na de eucharistie was er tijd om in de kerk na te praten bij een glaasje bubbels of fruitsap.
Het belooft een boeiend jaar te worden! Wij hebben er alvast zin in!

“Doe eerst wat nodig is, dan wat mogelijk is en plotseling doe je het onmogelijke”

HERDENKING WAPENSTILSTAND
vr 10 november '23

Zaterdag 11-11 is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. We gedenken ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we dit ook in Glabbeek, dit jaar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.

AL BEWONERS IN DE SINT-NIKLAASKERK VAN GLABBEEK!
wo 08 november '23

Een buurtbewoner van de kerk informeerde de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Franciscus dat er bij valavond heel wat commotie was rond het kerkgebouw. Vooral rond het vlieggat van de nestkast in de spits van de kerkgevel. Een vrijwilliger van de kerkuilenwerkgroep Vlaams-Brabant werd daarom gecontacteerd. Na zijn bezoek kwam helderheid rond de commotie. Vier jonge kerkuilen waren zich aan het voorbereiden om het nest te verlaten en zelfstandig op jacht te gaan. Ze werden alle vier voorzien van een ring. Voor de foto waren ze niet allen geïnteresseerd. Eentje koos ervoor om snel te vertrekken.
De broedkast staat reeds meer dan een tiental jaar op de zolder van de kerk en er was al meerdere malen broedsel. Maar iedere keer is het toch fijn te horen dat er weer jong leven bijkwam.
De kerkuil heeft het ondanks vele inspanningen moeilijk, o.a. door de versnippering van zijn leefgebied, zijn broedplaatsen staan constant onder druk van verstoring. Bovendien sterven er jaarlijks meer en meer kerkuilen in het verkeer.
Kerkuilen zijn bijzondere vogels. Hun meestal nachtelijke levenswijze, de geruisloze vlucht, hun typisch uiterlijk en de vaak doordringende baltskreten zijn kenmerkend.

Pagina's