Nieuws uit de parochie

KERK VAN ZUURBEMDE KRIJGT TORENKRUIS EN -HAAN TERUG
ma 18 december '23

Bijna twintig jaar geleden werden zowel het torenkruis als de -haan van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde uit veiligheidsoverwegingen weggenomen. De afwezigheid ervan liet een leegte achter, die door heel wat dorpsgenoten werd gevoeld. Gelijktijdig met de gesubsidieerde renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk kregen het kruis en de haan een intensieve opknapbeurt. Het terugplaatsen van het kruis is ondertussen gebeurd, het terugzetten van de haan is voorzien op dinsdag 19 december 2023 om 11 uur. Pastoor Luc Thiry zal hem opnieuw inzegenen, in aanwezigheid van burgemeester Peter Reekmans en schepen Tom Struys, leden van de kerkfabriek Sint-Franciscus en geïnteresseerde dorpsgenoten. De terugkeer is meer dan een fysieke restauratie, het is een sterk symbolisch gebaar voor de gelovigen en de bredere gemeenschap.

Waarom prijkt er een (wind-)haan op een kerktoren?
Het antwoord ligt niet alleen in het praktische nut van het kunnen aflezen van de windrichting door naar de haan te kijken. Het roept ook de vraag op waarom men specifiek een ijzeren haan verkiest boven bijvoorbeeld een beeld van een kat of duif.

Bij de Germaanse en Keltische volkeren gold de haan als een symbool van vruchtbaarheid, hoop en bescherming. De haan zocht steevast een hoge plek in de boom op, en wanneer dreiging naderde, kraaide de haan als waarschuwing, waardoor de gemeenschap op de hoogte werd gebracht van het naderend gevaar. Tijdens de kerstening werden symbolen die niet strijdig waren met het christelijke geloof behouden, omdat ze een dierbare betekenis hadden voor de mensen. Aan de symbolen werd een christelijke symboliek toegevoegd.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de haan gelovigen moet herinneren aan de geschiedenis van de apostel Petrus, zoals beschreven in het Evangelie. Petrus verraadde Jezus drie keer voordat de haan kraaide, zoals eerder door Jezus was voorspeld. Met dat in het achterhoofd, mag de haan op de kerktoren een oproeper zijn voor ons om Christus trouw te blijven, ten einde toe. En als het niet lukt, zoals bij Petrus, mogen we altijd bij Jezus terugkeren om vergeving te vragen.

De oudste bekende schriftelijke vermelding van een windhaan dateert uit het jaar 820. Bisschop Rampertus van Brescia (Italië) liet destijds een bronzen haan gieten om te plaatsen op de toren van de kerk San Faustino Maggiore.

OVERLIJDEN ALICE BRUYNINCKX – BUNSBEEK
zo 17 december '23

Op 13 december ’23 overleed Alice Bruyninckx op 97-jarige leeftijd. We nemen op woensdag 20 december 2023 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Alice?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/13-december-2023-maria-elisabeth-alice-bruyninckx/

PASTORALE ZONE GLABBEEK VERSPREIDT VREDESLICHT BETHLEHEM
za 16 december '23

Een lichtpunt voor alle mensen in deze moeilijke tijden

Het Vredeslicht wordt elk jaar door een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en over de hele wereld verspreid. Zo zal het onder meer met een bijzondere lantaarn overgevlogen worden van Tel Aviv naar Salzburg in Oostenrijk. Van daaruit wordt het, vooral door de scouts en door de parochies, via een netwerk van auto’s naar verschillende locaties in Duitsland gebracht. Een teken van hoop en verbondenheid dat men uitdraagt naar alle mensen van goede wil. In welke omstandigheden mensen ook mogen leven, men hoopt dat dit licht bij iedereen, mag en kan aankomen. Ondertussen is het vredeslicht aangekomen in Boutersem. Daar wordt het op zaterdag 16 december door mensen van onze Pastorale Zone afgehaald.

Wil jij, tenminste tot Kerstmis, bij je thuis het Vredeslicht brandend houden en het doorgeven aan wie je lief is? Dan kan je het komen afhalen op zondag 17/12/23 in onze zondagskerk te Kapellen na de eucharistie van 9.30 uur of tijdens een van de Kerstvieringen in de verschillende parochies (zie affiche Kerstvieringen). Vergeet niet een lantaarn of een bokaal mee te brengen. Wij geven dan heel graag het Vredeslicht aan jou door!

Van harte welkom!

OVERLIJDEN LEINE PARDON – KAPELLEN
di 12 december '23

Op 5 december ’23 overleed Leine Pardon op 95-jarige leeftijd. We nemen op woensdag 13 december 2023 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Leine?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/05-12-2023/leine-pardon

TORENHAAN KERK ZUURBEMDE ZONDAG TE BEZICHTIGEN
vr 08 december '23

Bijna twintig jaar geleden werden zowel het torenkruis als de -haan van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde uit veiligheidsoverwegingen weggenomen. Gelijktijdig met de gesubsidieerde renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk, in opdracht van het gemeentebestuur, kregen het kruis en de haan een intensieve opknapbeurt. Het terugplaatsen van het kruis is ondertussen gebeurd, het terugzetten van de haan is voorzien in de komende weken.

Op zondag 10 december ’23 na de eucharistieviering van 9.30 uur is de prachtig renoveerde kerkhaan een half uurtje te bekijken in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Van harte welkom!

HERDENKING BOERENKRIJG
vr 08 december '23

Zondag (10/12), na de eucharistieviering van 9.30 uur, herdenken het Gemeentebestuur Glabbeek, het Davidsfonds Glabbeek en de Heemkundige Kring Glabbeek 225 jaar Boerenkrijg aan de kerk van Kapellen.

PANNENKOEKEN- EN OLIEBOLLENNAMIDDAG
do 07 december '23

Na de coronatijd en zijn nasleep konden we dit jaar bij Samana Glabbeek-Zuurbemde opnieuw de koppen samen steken voor de voorbereiding van onze smulnamiddag. De zaal werd klaargezet, de bakplaat weer bovengehaald, het frietvet heet gestookt en we konden er samen invliegen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in de keuken, voor en achter de tap, aan de kassa en zij die alles rond brachten, kon iedereen genieten van lekkere pannenkoeken en heerlijke smoutebollen. Daarom van harte dank aan alle helpers en vooral aan iedereen die ons kwam steunen. Hopelijk tot volgend jaar…

GELUKKIGE VERJAARDAG, SINT-NIKOLAAS
wo 06 december '23

Vandaag, woensdag 6 december, vieren we de feestdag van de grote kindervriend Sint-Nikolaas, de patroonheilige van de parochie/kerk van Glabbeek. Het Sinterklaasfeest is een mix tussen de heiligenverering in de Rooms katholieke kerk en de Germaanse cultus. Hieronder lees je er mee over…

In onze Sint-Niklaaskerk hebben we een prachtig beeld van Sint-Nikolaas met 3 kinderen in een pekelton. Wie kent niet de legende waarbij de Sint drie ingepekelde kinderen terug tot leven wekte? Of het verhaal van de drie meisjes die konden huwen dankzij de bruidsschat die ze kregen van Sint- Nikolaas? Door het openstaande raam wierp hij een buidel met gouden munten in hun schoenen die stonden te drogen voor de openhaard.
De legenden over deze Sint-Nicolaas zijn onuitputtelijk.

We weten dat Nicolaas na zijn dood heilig werd verklaard door Rome en dat hij werd / nog wordt vereerd door vele mensen. Maar waar komen al die gebruiken rond Sint-Nicolaas vandaan? Uit Rome zelf of gaan die ook nog verder terug…

Het Sinterklaasfeest begint haar bestaan eigenlijk al ver voordat Nicolaas geboren werd. De oorsprong ervan vinden we terug in de oppergod Odin uit de Noordse mythologie. Odin is eveneens bekend onder de West-Germaanse naam: Wodan.
Toen de verering van de heilige Nicolaas in onze streken doordrong, werden onze levensgewoonten nog sterk bepaald door de oude Germaanse afgodencultus.
In de Germaanse oudheid was er een feest aan het begin van de winter ter ere van de god Wodan. De Germanen vierden dit feest al geruime tijd toen de eerste christenen onze regio kerstenden. Die eerste christenen onderwezen dat de Schepper van hemel en aarde de enige God was en alleen Hij mocht vereerd worden. Ze riepen op om het Germaanse heidendom af te zweren. Om navolging te krijgen gaven ze de Germaanse heidense feesten een ‘christelijk’ karakter. Zo werd o.a. het Germaanse Midwinterfeest omgetoverd tot Kerstmis en Pasen werd de vervanger voor het Lentefeest. De mensen waren erg gehecht aan de oude gebruiken van deze feesten. Ook vandaag nog versieren we onze kerstbomen voor Kerst, wat een Germaans gebruik was bij het vereren van bomen. Ook de pakjes onder de boom vinden daar hun oorsprong. De eieren bij Pasen zijn dan weer gelinkt met vruchtbaarheid en het nieuwe begin.

Het Sinterklaasfeest is een mix tussen de heiligenverering in de Rooms katholieke kerk en de Germaanse cultus.

De gelijkenissen tussen Sinterklaas en Wodan, de oppergod van de Germanen, zijn verbazend.

Wodan is een oude, strenge en wijze vaderfiguur. Hij wordt afgebeeld met een lange, witte baard, draagt een wijde mantel en rijdt met een grote speer in zijn hand op zijn achtbenige schimmel ‘Sleipnir’, een prachtig wit paard. Hij beheerste bovendien de kunst om met dit paard door de lucht te vliegen (of over de daken te reizen).

Soms daalde Wodan af door de schoorstenen van de huizen en strooide zaden om vruchtbaarheid te bevorderen.
Hij werd bijgestaan door zijn trouwe knecht Eckhart. Eckhart had vaak een bezem – het oeroude vruchtbaarheidssymbool – waarmee hij jonge vrouwen en later kinderen plaagde.

De overeenkomsten met onze Sint zijn duidelijk. De speer werd een staf, de bezem werd een roe.
Zo zijn er nog verrassende parallellen met de verering van Wodan en het feest van Sinterklaas:

  • Aan het begin van de winter brachten de Germanen onder leiding van een tovenaar offers aan Wodan en vierden zij feest rond het vuur. Er werden dan ook geschenken aan elkaar gegeven.
  • Tijdens de koude dagen zaten de mensen bij de grote haard. De haard was het middelpunt van het huis waar men zich warmde, voedsel kookte en verhalen vertelde. Door het brede rookgat hoorden ze Wodan door de lucht scheren en zag men de sterren fonkelen. Langs dat rookgat trad de geestenwereld hun leefwereld binnen. Om Wodan mild te stemmen en om het kwaad van geesten te weren brachten zij offers. Zo legden ze veldvruchten zoals haver, hooi, wortels, bieten of deegkoeken in hun klompen voor zijn paard. Om de Sint gunstig te stemmen, leggen de kinderen ’s avonds naast de schoorsteen wat hooi en wortelen in een schoen voor het paard van de Sint. De deegkoeken doen denken aan de speculaaspoppen bij het sinterklaasfeest.
  • Zo schonk Wodan de ‘runen’, het oudst bekende schrift aan de Germaanse bevolking, en kijk… Sinterklaas geeft chocoladeletters!
  • Ook de dichtkunst was gewijd aan Wodan. Bij het Sinterklaasfeest schrijven de kinderen gedichten.

Als we de verering van Sint-Nicolaas en Wodan naast elkaar plaatsen, zien we ook grote gelijkenissen tussen beiden. Beiden worden aangeroepen als beschermheren. Ze beschikten over wondere krachten en waren milde schenkers: Wodan schenkt zaden voor de oogst, Nicolaas gaf al zijn bezittingen aan de armen.

Zou Sint-Nicolaas een heruitgave van Wodan zijn? Want net als de god Wodan in zijn tijd, is Sint-Nicolaas in onze tijd niet uit onze samenleving weg te denken.

De huidige Sinterklaas is een 19de-eeuwse creatie: vanuit Spanje, komt hij met een stoomboot. Zijn helper Zwarte Piet heeft een roede en een zak cadeautjes, waarmee hij door de schoorsteen naar binnenkomt.

Tegenwoordig kan het kinderfeest Sinterklaas niet langer ontsnappen aan een almaar toenemende controverse rond de figuur van Zwarte Piet… maar dat is weer een ander verhaal.

KERSTVIERINGEN 2023
ma 04 december '23

Van harte welkom in de meeste intieme vieringen van het jaar…

Geef aan de keizer. . .
di 24 oktober '23

Zondag 22 oktober 2023, 29ste zondag door het jaar (jaar A)

Bij het lezen van het evangelie vraag je je telkens opnieuw af hoe het mogelijk was dat iemand zoals Jezus zoveel tegenstand opriep?
Hoe het kon dat iemand die alleen maar liefde en goedheid aanprees, toch zoveel mensen en groepen van mensen tegen zich innam?
Hoe iemand die zieken rechttrok en verzorgde, die bij anderen de razernij van de wil tot rust bracht en hun wanhoop in uitzicht en hoop deed verkeren?
Die eenzamen en uitgestotenen opzocht en terug opnam en hen in hun waarde herstelde.
Die hun fouten vergaf en hun wonden genas. En die toch zoveel woede en haat heeft losgeweekt, dat ze hem uiteindelijk aan een kruis hebben geslagen.
Hoe komt dat toch? Je vindt daar niet direct zomaar een sluitende verklaring voor, maar wat je bijna zeker al op voorhand zeggen kan, is dat de vijandigheid bijna zeker ook te maken had met jaloezie.

AFGUNST
Want Jezus had natuurlijk ook succes. En dat kon ook moeilijk anders.
Want de Joden waren in hun lange geschiedenis gewend geraakt aan enigszins onbehouwen profeten die ook een God preekten, maar dan een God die vooral vuurspuwde naar de vijanden van Israël.
En hier staat nu ineens een man die God, Liefde noemt. En die zelf die liefde ook in praktijk brengt. Iemand die helemaal niet lijkt op die nogal formidabele mannen als Jesaja, Johannes de Doper en de andere profeten, mannen die altijd maar staan te roepen van “Bekeer u” en te dreigen met straffen als je dat niet doet. Hier staat, ineens, een man die eerder doet denken aan een hedendaagse vriendelijke hippie, zo’n man van peace en love en understanding, een man die het verloren schaap op de schouders neemt, de verloren zoon als een vorst ontvangt en die de gevallen vrouw vergeeft en in bescherming neemt.
Deze Jezus heeft natuurlijk veel succes gekend.
En wie succes kent, wekt de afgunst op van juist die mensen die. . . ook succes willen hebben.

SPELERS
Misschien is het geen overbodige luxe om eens eventjes nader kennis te maken met de hoofdrolspelers in dit drama, omdat we hun namen voortdurend tegenkomen in het evangelie. Vooreerst had je de farizeeën, de mannen die de joodse godsdienst, de wetten en de tradities rigoureus wilden onderhouden en doorgeven en die de lat zo hoog legden dat ze er zelf niet over konden, en dan maar deden alsof.
Mannen die het eigenlijk goed meenden maar die bijna noodgedwongen hypocriet waren (omdat ze te volmaakt wilden overkomen) en die daarvoor door Jezus regelmatig op de korrel genomen werden.
Tegen de Romeinse bezetting waren ze in principe gekant, maar als het hun eigen zaak vooruithielp, waren ze niet vies van een beetje collaboreren.
En dan had je ook nog de Herodianen, de mannen van Herodes. Herodes zelf was een slippendrager van Rome. Een zeer wreedaardig man maar die, denk aan het Salomé-verhaal, meer geïnteresseerd was in erotische dansen dan in degelijk besturen.
Zijn aanhangers hadden buiten Jeruzalem weinig macht, maar ze waren blindelings trouw aan de Romeinse bezetters.
Heel andere jongens waren dan weer de Zeloten. De mannen van het gewapend verzet tegen Rome. Jezus zelf en velen van zijn leerlingen hadden een zekere sympathie voor hen maar hij keurde hun acties niet goed.
Jezus was principieel en radicaal tegen gebruik van geweld.
En deze 3 zo totaal verschillende strekkingen vonden elkaar in het willen strikken van Jezus.

KIND VAN GOD
“Is het geoorloofd belasting te betalen aan Rome, aan de keizer?”
Ze tonen Hem een belastingmunt. Op die munt staat het beeld van de keizer.
Met waarschijnlijk de tekst “Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus”. De goddelijkheid van de keizer is voor Jezus natuurlijk een farce. Maar Hij erkent wel het belang van politiek en economie. “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt”, zegt Hij.
Bij Jezus is de milde ironie nooit ver.
En dan voegt Hij er onmiddellijk aan toe: “En aan God wat aan God toekomt”.
Een mens hoort toe aan God, is een kind van God. Elke mens.
De ene mens kan niet zomaar heersen en beschikken over een andere mens, ook niet als hij zich keizer noemt en zich een God waant.
Ieder mens is een kind van God. Ook ik. Als je daar diep van doordrongen bent, brengt dat een diepe rust in je binnenste. En ook besef je dat het beminnen van God zich bovenal toont in het beminnen van zijn kinderen.

Pagina's