Nieuws uit de parochie

SINT-ANTONIUS VARKENSKOPVERKOOP
wo 11 januari '23

Traditiegetrouw organiseren het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Sint-Antonius Wever samen de Sint-Antoniusviering. Daar hoort sinds mensenheugenis ook de openbare verkoop van varkenskoppen bij.

Zondag 15 januari 2023 kunt u komen bieden op het pleintje vóór de kerk van Wever. Zoals steeds gaan de collecte in de kerk op die zondag en de opbrengst van de varkenskoppenverkoop naar een goed doel.

De opbrengst gaat naar het rolstoel hockeyteam waar Seppe Hemerijckx speelt. Seppe is een dorpsgenoot en droomt ervan om een rolstoel hockeyteam in Vlaams-Brabant te starten. Hopelijk is dit een eerste stap in de verwezenlijking van zijn droom…

ZONDAG 15 JANUARI 2023
Eucharistieviering om 8.30 uur en varkenskopverkoop om 9.30 uur
Sint-Antoniuskerk van Wever (Solveldweg)

VACATURES KERKRAAD SINT-FRANCISCUS GLABBEEK
ma 09 januari '23

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Franciscus van Glabbeek (gemeente Glabbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1. rooms-katholiek zijn;
2. de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;
3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Glabbeek.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 27 januari 2023 ingediend zijn bij
Kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek, ter attentie van Gert Janssens, Pastorie Glabbeek, Dries 9 – 3380 Glabbeek

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2 en 3.

Na 1 februari ’23 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de zes kerken van de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek.

KERSTZINGEN BRACHT PRACHTIG BEDRAG OP VOOR KERSTDINER MINDERBEDEELDE MEDEMENSEN
zo 08 januari '23

Vandaag gingen een deel van de meisjes en jongens van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek die dit jaar het Vormsel zullen ontvangen sterzingen voor het goede doel in hun respectievelijke parochies/dorpen. Er werd door de 17 enthousiaste meisjes en jongens verspreid over 5 groepjes de prachtige som van 708,53 euro bij elkaar gezongen!
Dank aan de kinderen, begeleiders, helpende ouders en gulle gevers!

Na het sterzingen (12.30 uur) kregen de kinderen pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld in het parochiecentrum van Bunsbeek.

Met Kerstmis bereidt Sant’Egidio (Sint-Egidius) overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Iedere gast ontvangt ook een geschenk. Naast de Kerstmaaltijden is er ook “Kamiano”: het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt.
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Ze zetten zich in voor de verkondiging van het evangelie en de dienst aan de armen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
Meer info op www.santegidio.be

VORMELINGEN GAAN OVERMORGEN, ZONDAG 8/01, STERZINGEN OM MINDERBEDEELDEN EEN NIET TE VERGETEN KERSTFEEST TE GEVEN
vr 06 januari '23

Drie Oosterse wijzen -Caspar, Balthazar en Melchior- volgden de ster naar de kribbe in Betlehem om Jezus -de nieuw geboren Koning- te eren met goud, wierook en mirre. Reeds lang tevoren was door profeten Zijn komst voorspeld. Vandaag de dag trekken groepen “koningen” rond 6 januari langs de huizen, zingen hun lied en hopen op een gulle gave.

Naar gewoonte gaan de vormelingen en hun catechisten zingen voor het goede doel. Catechese is uiteraard niet enkel praten, vieren en bidden, maar ook de handen uit de mouwen steken voor de medemens, dichtbij én veraf.

Dit jaar steunen we Sant’Egidio: Met Kerstmis bereidt Sant’Egidio (Sint-Egidius) overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Iedere gast ontvangt ook een geschenk. Naast de Kerstmaaltijden is er ook “Kamiano”: het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt.
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Ze zetten zich in voor de verkondiging van het evangelie en de dienst aan de armen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de Trasteverewijk, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd.

Meer info op www.santegidio.be

Zondag 8 januari 2023 om 9.30 uur wonen de meisjes, jongens en hun gezin de eucharistieviering bij in de kerk van Kapellen. Daarna worden groepjes gezonden naar de verschillende dorpen in Glabbeek. ‘s Middags (12.30 uur) krijgen de kinderen lekkere pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld.

GEBED BIJ HET NIEUWE JAAR
zo 01 januari '23

Getrouwe God, voor dit nieuwe jaar
durven wij U drie dingen vragen.

Geef ons een helder denken en
een fijn aanvoelen, van wat elkaar
verdriet berokkent en vreugde brengt.

Geef ons een warm hart om dag na dag
elkaar attentvol nabij te zijn
in de kleine dingen van het leven.

Geef ons vooral een grote trouw om
elkaar niet los te laten in de moeilijke uren
van dit nieuwe jaar.

Zo zullen wij mensen zijn
naar Uw hart en voor elkaar Uw zegen zijn.
Amen.

RESQUIESCAT IN PACE – RUST IN VREDE
za 31 december '22

Joseph Aloisius Ratzinger, de Duitser die als paus Benedictus XVI de geschiedenis zal ingaan, is overleden. Hij was de 265ste paus van de Katholieke Kerk. In 2013 stapte hij verrassend op als paus. Hij leefde sindsdien in een klooster in Vaticaanstad, waar hij vanochtend, op 95-jarige leeftijd is overleden.

Gebed voor een overleden paus: “O God, trouwe beloner van zielen, geef dat uw overleden dienaar Paus Benedictus, die Gij tot opvolger van Petrus en herder van uw Kerk hebt gemaakt, in uw aanwezigheid in de hemel voor altijd moge genieten van de mysteriën van uw genade en mededogen, die hij trouw bediende op aarde. Door Christus, onze Heer. Amen.

PAUS FRANCISCUS ROEPT OP TE BIDDEN VOOR -ERG ZIEKE- PAUS EMERITUS BENEDICTUS
do 29 december '22

“Ik wil u allen vragen om een speciaal gebed voor emeritus paus Benedictus XVI, die in stilte de Kerk steunt. Gedenk hem, hij is erg ziek, en vraag de Heer om hem te troosten, om hem te steunen in dit getuigenis van liefde voor de Kerk, tot het einde”, vroeg paus Franciscus gisteren.

De intussen 95-jarige Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) woont sinds 2013, het jaar van zijn aftreden, in het Mater Ecclesiaeklooster in de Vaticaanse Tuinen.

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING IN DIEST
do 29 december '22

Misschien om een bezoekje te brengen met je (klein-)kinderen…

ZALIG KERSTMIS
zo 25 december '22

Mijn wens voor jou is
dat je altijd in je hart
de gouden herinnering bewaren mag
aan elk moment van echte kerstvrede
dat je hebt gekend.
Dat je dapper mag zijn in het uur
van de beproeving,
wanneer de berg die je moet beklimmen
heel hoog schijnt
en de lichtbakens van hoop zeer ver.
Dat iedere gave die God je schonk
mag groeien met de jaren,
om vreugde te brengen in de harten
van hen die je liefhebt.
Mijn wens is dat, in ieder uur van vreugde of leed,
de vredebrengende glimlach van het kerstkind
met jou mag blijven,
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.

OVER DE KERSTSTAL EN -BOOM…
vr 23 december '22

Pagina's