Nieuws uit de parochie

PALMZONDAG
wo 29 maart '23

Zondag (2/04) om 9.30 uur vieren we Palmzondag in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.

OVERLIJDEN JEANNE DENRUYTER – GLABBEEK
di 28 maart '23

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 maart ’23 overleed Jeanne Denruyter op 90-jarige leeftijd. We nemen vrijdag 31 maart 2023 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jeanne?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-03-2023/jeanne-denruyter

HERAANLEG GLAZUURPARKING GAAT VAN START
ma 27 maart '23

De parking van het parochiaal gemeenschapscentrum Glazuur wordt dagelijks gebruikt door ouders voor het brengen en ophalen van hun kinderen die school lopen in de gemeenteschool. De kerkfabriek Sint-Franciscus en vzw Glazuur verleenden vorig jaar aan de gemeente Glabbeek hiervoor een gebruiksrecht. In deze overeenkomst was een heraanleg van het parkeerterrein door de gemeente opgenomen.

Voor de heraanleg van de Glazuurparking is er bewust voor gekozen deze werken in twee fases tijdens schoolvakanties uit te voeren om de hinder tot een minimum te kunnen herleiden. Er werd gekozen voor een ecologisch verantwoorde aanpak, met waterdoorlatende materialen en groenaanplanting rondom. Er worden +- 60 parkeerplaatsen, een fietsenparking en twee laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien.

– Fase 1 omvat de vernieuwing van de kleine parking (aan de rechterzijde t.o.v. de straatkant): deze heraanleg gebeurt tijdens de Paasvakantie van maandag 3 tot vrijdag 14 april 2023. Er is tijdens deze periode een volledig parkeerverbod op de kleine parking. De grote parking kan tijdens de Paasvakantie nog wel beperkt gebruikt worden voor activiteiten in de Glazuur.

– Fase 2 omvat de heraanleg van de grote parking (aan de linkerzijde t.o.v. de straatkant): deze heraanleg gebeurt tijdens de zomervakantie van maandag 24 juli tot donderdag 31 augustus 2023. Er is tijdens deze periode een volledig parkeerverbod op de grote parking. De kleine parking kan tijdens fase 2 wel gebruikt worden voor activiteiten in de Glazuur.

PAASCOMMUNIE AAN DE ZIEKEN EN HOOGBEJAARDEN
di 21 maart '23

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde die op woensdag 29 maart ‘23 vanaf 14 uur thuis de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, door pastoor Luc wensen te ontvangen, dienen uiterlijk op zondag 26 maart een seintje geven aan Arlette Laermans op 0497/99 42 69.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

Priest Holding Communion Wafer — Image by © Royalty-Free/Corbis

TIEN JAAR PAUS FRANCISCUS
ma 13 maart '23

Wij feliciteren paus Franciscus met de 10de verjaardag van zijn pauskeuze. Vandaag is het precies 10 jaar geleden (13 maart 2013) dat kardinaal Jorge Mario Bergoglio uit Argentinië tot de 266ste paus werd gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan en werd daarmee de eerste paus in de geschiedenis met die naam.

Wij wensen de heilige vader nog vele jaren in goede gezondheid toe.

EEN SUCCESVOLLE SOLIDAIRE MAALTIJD 2023
do 09 maart '23

Op zondag 6 maart ’23 organiseerde de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek haar jaarlijkse Solidaire Maaltijd in zaal Glazuur te Glabbeek. Meer dan 120 mensen waren van de partij ten voordele van Broederlijk Delen. De deelnemers steunden op deze manier inhoudelijk en financieel de campagne van Broederlijk Delen.

Het menu: tomatensoep en varkensgebraad met champignonsaus op een groen bedje en frietjes. Als dessert werd chocomousse geserveerd.

Een 30-tal vrijwilligers, waaronder enkele nieuwe gezichten, zorgden voor een lekkere maaltijd, een vlot verloop van de organisatie en een vriendelijke bediening.

Wij willen de aanwezigen en de medewerkers graag danken voor hun steun en inzet!

ASWOENSDAGVIERING 2023
za 04 maart '23

22 februari 2023 was het Aswoensdag, begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Het kan een voornemen zijn om in die veertig dagen voor Pasen wat soberder te leven. Eveneens een tijd van bezinning, bekering en boete. De vastentijd herinnert aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn heeft doorgebracht zonder eten en drinken.

Vele gelovigen, waaronder ook de vormelingen kwamen naar de Zondagskerk in Kapellen en kregen een askruisje op het voorhoofd van voorganger pastoor Luc. “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren”. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar.

We kijken uit naar Pasen.

KRUISEN AAN ONZE KERKEN IN DE VASTENTIJD
di 28 februari '23

Dezer dagen werd er aan elk van onze zes kerken een groot houten kruis geplaatst. Deze kruisen zullen er staan in de vastentijd (gestart op Aswoensdag 22/02) tot en met Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen ze de voorbijgangers er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Een periode waarin wij ons als gelovigen, voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid, van inkeer, bezinning en gebed. Een groot feest kan maar echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding is aan voorafgegaan.

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Christus is er aan gestorven, maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

Mogen we je uitnodigen om bij gelegenheid stil te staan bij een van de zes kruisen aan onze kerken? Denk dan even na over hoe jij de veertigdagentijd beleeft.
Zeker in deze moeilijke tijd kan het goed zijn om even stil te staan bij wat echt belangrijk is ons leven, vanuit ons geloof in Christus.

We wensen je een inspirerende en deugddoende vastentijd toe!

Pagina's